Tip os
Ungt nyt

Ikast-elever beværtede plejehjems-beboere

Som led i en entreprenant opgave beværtede 7. årgang på Østre Skole beboere fra Grønneparken, Rolighedsparken og Kærmindeparken

Se flere nyheder fra Ungt nyt