Tip os log ind
  • 1/: Der var gang i speeddatingen. Her er et par lærere på besøg hos Naturstyrelsen, der i dagens anledning har taget kæledyr med.
    Foto: Flemming Thulstrup
  • 1/: Omkring 30 virksomheder og foreninger var på plads ved speeddatingen, og også Folkekirken bød ind med tilbud om samarbejde med skolerne.
  • 1/: Et glimt fra messen, hvor skolerne på en række stande fremviste eksempler på projekter, som de har lavet med virksomheder og foreninger.

- Ud af skolerne

Annette Mosegaard satte gang i speeddating med det formål at få skoleeleverne ud af klasseværelserne
19. marts 2016, 12.57

- Vi skal have børnene ud af skolerne, så de kan lære på andre måder.

Ordene kom fra formanden for Børne- og Undervisningsudvalget Annette Mosegaard.

Det handlede dog ikke om nedlæggelse af flere skoler, men derimod om et øget samspil mellem skolerne og det samfund, der omgiver dem.

Med ordene skød hun årets store speeddating i gang torsdag, hvor repræsentanter fra kommunens skoler møder erhvervsliv og foreninger for at opnå aftaler om mere eller mindre faste samarbejdsrelationer.

Der var i alt 30 virksomheder og foreninger på plads ved de små runde borde i Loungen i Ikast-Brande Arena i Ikast, og ligesom lærerne håbede man på at finde et match.


Masser af dates

Der var afsat otte minutter til hver date, og det var naturligvis ikke tilstrækkeligt til at lære hinanden rigtig godt at kende, men man fik et klart indtryk af, om der var noget at bygge videre på.

Idéen med disse speeddating-arrangementer dukkede op for nogle år tilbage i bestræbelserne på ar danne et forum, hvor erhvervs- og foreningsliv kunne komme i kontakt med skolerne og omvendt.

Formålet var og er at skabe grobund for samarbejder på alle niveauer, der i sidste ende kan føre til egentlige innovative projekter til glæde for begge parter.

Det er gennem årene lykkedes i mange tilfælde og er mundet ud i entreprenørskaber, hvor eksempelvis en virksomhed og en skoleklasse har samarbejdet om et projekt og fundet frem til en fælles løsning.


Innovationsmesse

Speeddatingen var dog kun en lille del af programmet i arenaen.

Tidligere på dagen var der to andre arrangementer.

En innovationsmesse, hvor alle folkeskoler og ungdomsuddannelser havde »stande«. Her viste elever eksempler på entreprenant undervisning. Det var elever og studerende, der havde ansvaret og fortalte engageret for ledere og medarbejdere der besøgte messen.

Der var en bred vifte af god eksempler på undervisningsforløb, entreprenante procesværktøjer og konkrete materialer til brug i den entreprenante og innovative undervisning. Målet var at elever, medarbejdere og ledere på skoleområdet fik videndelt og diskuteret det entreprenante arbejde på tværs af skoler og ungdomsuddannelser, således alle gik hjem med konkrete idéer til at arbejde kreativt, innovativt og entreprenant i undervisningen.


83 videoer

Fra Innovationsmessen gik stafetten videre til "Stafetten".

"Hvad skal der til, for at Ikast-Brande kommune forbliver en attraktiv kommune ind i fremtiden?"

Denne udfordring havde alle skoler i Ikast-Brande kommune arbejdet med i løbet af dette skoleår og indsendt videoløsninger til Skoleafdelingen. Hvorfor Stafetten?

Tanken har været gennem året, at løsninger skulle gives videre til nye elever, der kunne inspireres af disse til videre bearbejdelse. 0. - 3. årgang var således de første, der gav løsninger på udfordringen, dernæst 4. - 6. årgang og slutteligt 7. - 9. årgang. En jury bestående af "entreprenørskabstovholdere" fra skolerne havde udvalgt 9 ud af 83 videoer - 3 fra indskoling, 3 fra mellemtrinnet og 3 fra udskolingen, der blev vist for kommunens Børne- og Undervisningsudvalg. Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Annette Mosegaard gav alle 9 udvalgte gruppe nogle ord med på vejen og overrakte et hædersbevis til alle de ni grupper. Hun roste meget alle forslag og lovede at politikerne ville arbejde videre med forslagene og se, hvad der kunne realiseres.

Man kan ved selvsyn bedømme de mange indsendte videoer på web-adressen ikast-brande.dk/stafetten


Ordet er dit