Tip os log ind
Jakob Fastrup

- Udflyt dele af Finanstilsynet

Lokal bank melder sig på banen i udflytnings-debatten
03. september 2015, 06.38

ARBEJDSPLADSER Den politiske enighed, der på det seneste er meldt ud omkring udflytning af statslige forvaltningsenheder og styrelser og har skabt en del debat og avisoverskrifter, har nu fået Danske Andelskassers Bank til at melde sig på banen på linje med flere andre lokale aktører og komme med et konkret forslag, hvad der set fra bankens synspunkt kunne gavne: Nemlig udflytning af Finanstilsynets tilsyn med de små og mellemstore pengeinstitutter, der i langt de fleste tilfælde ligger i den del af Danmark, der befinder sig uden for Hovedstadsområdet - oftest i Jylland og på Fyn.

Mens banken vurderer, at den del af Finanstilsynet, der fører tilsyn med de allerstørste pengeinstitutter, højst sandsynligt bør blive liggende i København, hvor disse pengeinstitutter hovedsageligt ligger, argumenterer banken for, at en udflytning af tilsynet med de små og mellemstore pengeinstitutter vil være værdiskabende både for samfundet og for Finanstilsynet selv.


Fordelene er til at få øje på

"Fordelene ved en udflytning er efter min vurdering ret nemme at få øje på: Som Finanstilsynet arbejder i dag, foregår en væsentlig del af et tilsynsbesøg oftest ved, at et antal medarbejdere fra Finanstilsynet i en periode gennemgår et pengeinstituts kreditbøger og andre forhold, mens de indlogeres på hoteller rundt om i landet, selvfølgelig bortset fra, når det drejer sig om de ganske få små og mellemstore pengeinstitutter, der ligger inden for kort afstand fra Finanstilsynets domicil på Østerbro. Ved en udflytning vil dette i vid udstrækning kunne undgås, hvis det eller de nye kontorer vel at mærke udflyttes til velvalgte lokationer i forhold til de pengeinstitutter, der skal besøges. Dette vil være såvel besparende økonomisk som en social fordel for den enkelte medarbejder, der vil kunne undgå at skulle overnatte væk fra familie og bopæl så ofte som i dag", siger Jakob Fastrup, bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank.

Banken er en af initiativtagerne til foreningen Danmark på Vippen, som blandt andet er kendt for at levere viden og solide fakta til debatten om den skæve udvikling i Danmark, der har resulteret i øget centralisering i de to største byer og stigende affolkning af landdistrikterne. Danmark på Vippen er fortaler for et Danmark i balance, hvilket foreningen blandt andet mener, at en udflytning af statslige arbejdspladser vil kunne bidrage til.


Ren win-win

"For de områder, der modtager en statslig arbejdsplads, er der ligeledes store fordele ved en udflytning. For det første vil der naturligvis kunne forventes en økonomisk og vækstmæssig gevinst i det lokalområde, der flyttes til med de mange veluddannede medarbejdere, der er tilknyttet det eller de pågældende kontorer i Finanstilsynet. For det andet vil der være en klar faglig gevinst, eftersom Finanstilsynet efter en udflytning vil være tættere på de områder, der skal føres tilsyn med. Det er klart, at det er nemmere at vurdere lokale forhold, udviklingstendenser, huspriser, liggetider, rådighedsbeløb osv., hvis tilsynsmedarbejderen selv har lokalkendskab. Dette vil kunne bevirke større sikkerhed i bedømmelsen af enkelte engagementer og dermed sandsynligvis medvirke til en løsning på den kreditklemme, som mange privatpersoner og virksomheder gennem de seneste år har klaget over. Så udover den generelle ulempe for den enkelte medarbejder, som en flytning her-og-nu altid vil være, er det for mig at se svært at få øje på nogen ulemper overhovedet", siger Jakob Fastrup.


Frygten for at miste kvalificerede medarbejdere

Hos Finanstilsynet er man ikke ubetinget begejstret for idéen. Mads Bryde Andersen, bestyrelsesformand i Finanstilsynet og professor og dr. jur. ved Københavns Universitet, udtaler blandt andet, at han ved en udflytning af dele af Finanstilsynet ser en stor risiko for at miste en række af de mest velkvalificerede medarbejdere, som er eftertragtede af pengeinstitutterne, der kan give bedre lønvilkår.

"Jeg opfatter mest af alt Mads Bryde Andersens reaktion som en automatreaktion", siger Jakob Fastrup fra Danske Andelskassers Bank og henviser til de mange dygtige og højtuddannede jurister og økonomer mv., der bor og arbejder rundt omkring i landet uden for Hovedstadsområdet. "Mon ikke de sagtens ville kunne varetage et af de mange spændende jobs i Finanstilsynet?", slutter Jakob Fastrup.


Ordet er dit