Tip os log ind

1. klasses bækørreder

I december sidste år deltog de to førsteklasser fra Dalgasskolen i et formidlingsprojekt om vandløb og fisk. Nu fire måneder senere udmundede projektet i en stime nye bækørreder i vandløbene nær Brande
20. april 2019, 08.59

Brande 12. december sidste år startede eleverne fra førsteklasserne på Dalgasskolen i et udendørs undervisningsprojekt i samarbejde med Logen For Havørredernes Ve og Vel. Sammen elfiskede de efter bækørreder i Brande Å. Fiskeriet bragte fire ørreder på land. To hanner og to hunner. I alt blev der samlet omkring 800 æg ind fra hunnerne samt sæd fra hannerne. Fiskene blev efterfølgende sat ud i Brande Å igen.

Æggene blev befrugtet og sat ned i to rugekasser i Goldbæk øst for Brande, hvor de skulle udvikle sig til rigtige bækørreder. Der har løbende været opsyn med æggene i rugekasserne, og det viste sig, at de havde svære kår i Goldbækken. Allerede efter to dage var rugekasserne og æggene sandet godt til på grund af sanddrift i bækken. Her fandt man 12 døde æg, som blev sorteret fra. Herefter var der opsyn med rugekasserne hver anden dag. I alt blev 200 døde æg sorteret fra.

Det var dog ikke kun sanddrift i bækken, som voldte problemer for de små liv inden i æggene. Efter en måneds tid var alle æg blevet mørkfarvede. Formegentlig af okker i vandet. En forsigtig aftørring af æggene viste dog, at der stadig var liv inden i dem.

Den 15. marts blev undervisningsforløbet afsluttet. Her fik førsteklasserne fra Dalgasskolen mulighed for at se nogle af de små fiskeyngel, inden at de blev sat ud i Goldbæk igen.

Årets resultat af formidlingsprojektet blev noget forringet af den kraftige sanddrift og det megen okker i vandet. Det anslås, at der kom 15 til 20 nye førsteklasses bækørreder ud af projektet.

Skoleeleverne er dog ikke færdige med at have undervisning ved Goldbæk. Næste skridt er et undervisningsforløb, der omhandler at forbedre vandkvaliteten i åen i samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Sammen skal de udlægge gydegrus i bækken, ligesom eleverne vil få til opgave at udplante relevante vandplanter i vandløbet.


Ordet er ditMere Brande