Tip os log ind
Manipuleret billede, der skulle vise, hvordan det vil se ud fra Isenvads side med nye store vindmøller.

200 børn og voksne stærkt generet af møllestøj!?

13. januar 2016, 09.43

LÆSERBREV Igen og igen læser jeg artikler, skrevet gennem de seneste år, der omhandler familier der må flytte fra hus og hjem, pga. støj fra kæmpemøller. Der er også dem, der vælger at blive boende, (måske fordi de ikke har andre valg,) og som derfor lever med en støj fra møller, som gør at deres søvn bliver forstyrret i en grad, så det går ud over deres helbred. Ind imellem er det altså svært at bevare optimismen. De umiddelbare planer fortæller os jo, at vi er omkring 800 mennesker, der i nær fremtid vil blive del af selv samme "historie". Hvilke følelser det sætter i gang varierer fra dag til dag. vrede, desperation, magtesløshed og ind imellem bliver jeg faktisk helt klassisk ked af det.


Håndfaste beviser

Om vi så deler 100 "historier" om sådanne tragiske skæbner, er det så nok til at tvivlen vil komme os til gode - jeg ved det ikke, men umiddelbart ikke da der tilsyneladende skal håndfaste "beviser" på bordet. Men hvornår er noget "bevist"?

Heldigvis er der lavet undersøgelser af forskellig art, som forhåbentligt kan hjælpe os med at "bevise" at placeringen er en fejltagelse. Det er almen viden, at en god nattesøvn er afgørende for hvordan krop og sjæl fungerer i hverdagen. Ja, undersøgelser viser faktisk, at forstyrret nattesøvn i mange tilfælde er den afgørende faktor for udviklingen af forhøjet blodtryk og deraf følgende hjertekarsygdomme. Mange tænker måske - nå ja, men det er vel ikke værre end dem der bor nabo til en motorvej el.lign.? Men faktisk bliver kroppen forstyrret anderledes ved vindmølle støj. Ved vej støj på 44 dB er ca 2-3 % af naboerne "stærkt generet af støjen", hvorimod ved vindmølle støj på præcis samme dB, nemlig 44 dB er hele 50 % af naboerne "stærkt generet af støjen". Ved 39 dB er ingen vej naboer generet, hvor ca 25% af mølle naboerne er stærkt generet. Til info er 39 dB dét man har vedtaget, at møllerne må larme i Isenvad. Med andre ord, er det altså ifølge lovgivningen helt ok at ca. 200 af os som bor i Isenvad og omegn, vil være stærk generet af støjen fra møllerne! Derfor er beskeden: "Vi holder os bare til gældende lovgivning" ikke særlig opløftende at blive mødt med.


Send bekymring til byrådet

For øvrigt, støjgrænsen på 39 dB gælder kun ved 6 og 8 m/sek. - ved andre vindhastigheder er der ingen grænse!? Hvis det giver mening for dig, så giv endelig lyd. Vi er rigtig mange der ikke forstår logikken heri. (Info er hentet direkte fra Miljøstyrelsens hjemmeside.)

Men nu er høringsfasen i gang, og i løbet af de næste 7 uger, er det af absolut afgørende betydning, at enhver som har bekymring af nogen art, ift. mølle projektet, (stor som lille) får sendt sin indsigelse til Byrådet. Så kom frisk! Til trods for bekymring for den beslutning Byrådet snart skal træffe, er jeg også fortrøstningsfuld og har positive forventninger til vores kære folkevalgte. Håber ikke at jeg er naiv, men jeg tror faktisk på, at de vil lytte til os.


Ordet er dit