Tip os log ind
  • 1/: Khoshnaw Nameq, der bor på Udrejsecentret, forklarede, hvordan frivillige vil kunne gøre en forskel. I midten er det Røde Kors' daglige leder på Udrejsecentret, Ken Rinder. Ved siden af ham sidder Erland Sørensen fra Ikast.
    Foto: Kim Kristensen
  • 1/: Malthe Vestergaard og Ilse Nørgaard, begge fra Ikast, var blandt tilhørerne ved informationsmødet. Malthe Vestergaard mener, at den debat, der kører om udlændinge og asylansøgere i Danmark for tiden, tilskynder til handling. Der er behov for en modpol til den modstand mod udlændinge der er, føler han. Ilse Nørgaard var mødt frem, fordi hun ønskede at blive klogere på asylansøgernes situation. »Alle taler om det, men jeg tror ikke, mange ved, hvad de taler om«, som Ilse Nørrgaard udtrykker det.

Røde Kors hverver frivillige til Udrejsecentret

15 personer, som er interesserede i at gøre hverdagen tålelig for afviste asylansøgere, mødte mandag op til det første af en række informationsmøder
10. januar 2017, 15.59

Ikast-Brande Røde Kors tog mandag aften på Ikast Bibliotek hul på en stribe uforpligtende informationsmøder møntet på folk, som kunne være interesserede i at bruge lidt tid som frivillige på Udrejsecentret Kærshovedgård.

Værter ved mødet, der varede halvanden time, var frivilligkoordinator og aktivitetsmedarbejder Solvej Magdalena Stokholm samt Ken Rinder, der er daglig leder for de stedlige opgaver under Røde Kors.

Med sig havde de Khoshnaw Nameq fra Kirkuk i Irak, der bor på Udrejsecentret. 15 personer mødte frem. Udover informationer, blev de budt på kaffe og kage.


Anspændte værter

Udrejsecentret har været i vælten i de landsdækkende medier på det seneste. Ikke mindst, fordi det af Kristendemokraternes landsformand Stig Grenov er blevet sammenlignet med en KZ-lejr.

Formentlig var det derfor, at frivilligkoordinatoren Solvej Magdalena Stokholm ved mødet på biblioteket bad pressen - hvilket i det aktuelle tilfælde var Mediehuset Ikast-Brande - holde sig i baggrunden.

Ligesom folk, som måske senere ønskede ordet skulle spørges, om de ville citeres.

Endelig skulle det være med samtykke fra forsamlingen på 15 personer, hvis der skulle tages billeder, pointerede Røde Kors-medarbejderen.

For tiden bor der 70 mænd og seks kvinder på Kærshovedgård.

Alle er afviste asylansøgere. Syv af dem er mellem 18 og 21 år. Resten er ældre. Omkring en tredjedel taler dansk, og endnu flere engelsk. 22 forskellige nationaliteter er repræsenteret.

Aktuelt er hovedparten af beboerne iranere. Der er også en del fra de afrikanske og arabiske lande.


Røde Kors-opgaver

Dansk Røde Kors løser en række opgaver på Udrejsecentret. Det er omsorgsarbejde, sundhed, undervisningstilbud og aktiviteter, ligesom Røde Kors skaffer tolke samt tilrettelægger og styrer frivilligheden.

Daglig leder Ken Rinder forklarede, at sundhed primært drejer sig om »uopsættelig smertelindrende behandling«. Omsorgen er rettet mod de særligt udsatte blandt de afviste asylansøgere.

De kan døje med ventetidsbelastning, som igen kan føre til misbrug af alkohol eller stoffer. Der kan også være torturofre, som har brug for ekstra omsorg.

Hvad angår aktivering og undervisning, forklarede Ken Rinder vigtigheden af at få skabt noget indhold i hverdagen for beboerne. At få dagen bedst muligt udfyldt.

- Lykkes det, betyder det også noget for personalet. Vi undgår konflikter, og at folk falder hen, sagde han.


Købmandsregning

Den undervisning, der tilbydes, er målrettet mod at give beboerne kvalifikationer, der kan hjælpe dem med at få et arbejde, når eller hvis, de en dag lander med flyet i deres hjemland. Der er dog også dem, som er statsløse, og ikke har noget hjemland. Endelig er der en lille del blandt beboerne, som får deres sag taget op af Udlændingeservice igen.

Undervisningen kan eksempelvis være købmandsregning, svejsekurser, sprogkurser eller kurser i iværksætteri.

Frivilligkoordinator Solvej Magdalena Stokholm listede op, hvad der her og nu er brug for hjælp til fra frivillige. Røde Kors vil gerne have en café op at stå, som kan have åbent en gang om ugen. En kvindeklub og en shop med genbrugstøj er også på ønskelisten. Og så vil man gerne have fat i nogen, som kan knytte kontakter til netværksfamilier og venner uden for centret.

Som det er i dag er der ingen aktiviteter efter klokken 14.00. Medarbejderne fra Røde Kors går typisk hjem klokken 17.00, hvorefter bemandingen er en håndfuld fængselsbetjente og to, tre politifolk.


Nye ansigter velkomne

Khoshnaw Nameq har boet i Danmark siden 2010. Han har foreløbig været logerende på Kærshovedgård i tre måneder. Han er gift med Christina fra Birkerød, og parret venter en søn til marts.

På mødet forklarede han, at de frivillige og flere aktiviteter vil kunne gøre en forskel på Udrejsecentret, hvor det ofte kan være ensomt blot at sidde på sit værelse og glo efter aftensmaden er spist. Han mente også, det kunne være befordrende, hvis beboerne fik nogle nye ansigter at se på - fremfor de andre beboere og medarbejderne, som de møder hver eneste dag.

Frivillige vil beboerne også kunne tale helt anderledes med, idet det ofte er problemer, der skal løses, når de henvender sig til medarbejderne.


Hvad er I bange for?

Ken Rinder oplyste, at beboerne ikke er lukket inde, selv om det kan se sådan ud, hvis man besøger Kærshovedgård.

- De anordninger, der er lavet, er for, at folk ikke skal komme ind. Dem, der bor på Udrejsecentret kan frit gå ud og ind, sagde han.

»Hvad er I bange for«, lød et spørgsmål fra salen.

Ken Rinder svarede, at man ikke er bange for noget, men at Kærshovedgård er folks hjem, og at man ikke ønsker, at Udrejsecentret skal blive et mål for ekskursioner. Beboerne skal have lov til at være i fred.

- Vi ønsker at vide, hvem der kommer ind. Jeg har jo også en ringeklokke derhjemme, sagde den daglige leder.

Der blev også spurgt til, hvor mange af de afviste asylansøgere på Kærshovedgård der er kriminelle.

Ken Rinder oplyste, at ingen er kriminelle, men der er en håndfuld eller lidt flere, der har udstået deres straf.

Dem, der henvender sig med interesse for at blive frivillig, inviteres til en individuel samtale.

Det næste informationsmøde holdes mandag 16. januar i Bording Hallen. Derefter er det Isenvads tur mandagen efter, og endelig sluttes der af i Nørre Snede 30. januar.


Ordet er dit