Tip os log ind
  • 1/: Ældreminister Thyra Frank lagde torsdag eftermiddag vejen forbi Engesvang, hvor hun besøgte Rehabiliteringscenter Ikast-Brande, der har til huse på Dybdalsparken, for at lære, hvordan Ikast-Brande Kommune håndterer opgaven med genoptræning og rehabilitering. Her hilser ministeren på en af beboerne.?
    Foto: Thomas Vang Nielsen
  • 1/: Byrådskandidat for Liberal Alliance Sine Rahbæk fik muligheden for at møde partifællen, Ældreminister Thyra Frank.
    Foto: Thomas Vang Nielsen
  • 1/: Borgmester - og kandidat til formandsposten i Regionsrådet - Carsten Kissmeyer (V) samt byrådskandidat Sine Rahbek (LA) var med ved ældreminister Thyra Franks besøg på rehabiliteringscenteret i Dybdalsparken. Her ses de i atriumgården ved en gynge, der er bygget til kørestolsbrugere.
    Foto: Thomas Vang Nielsen
  • 1/: Distriktschef Hanne Fischer viser her ministeren noget af det tekniske udstyr.

Ældreministeren på besøg for at lære af Ikast-Brande

Thyra Frank besøgte rehabiliteringscentret i sin fars fødeby Engesvang
08. november 2017, 11.36

Engesvang - Det er et rigtig dejligt sted, og det har været spændende at se, lød det fra ældreminister Thyra Frank (LA), inden hun satte sig i ministerbilen og kørte fra Rehabiliteringscenter Ikast-Brande Kommune, som ligger i Dybdalsparken i Engesvang.

Det var ministerens eget ønske at besøge centret i Engesvang, når hun nu alligevel var på disse kanter.

Af flere grunde.

- Min far er født i Engesvang i 1905, sagde ministeren, der senere på dagen skulle til et møde i Herning.

Faren hed i øvrigt Jens Kristian Frank og ligger begravet på Kragelund Kirkegård.

Thyra Frank (som også bærer navnet Rasmussen) er student fra Aalborg Katedralskole og blev uddannet sygeplejerske i 1982. Hun har arbejdet inden for ældrepleje siden 1975 og var fra 1988 til 2011 forstander for plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, der ejes af OK-Fonden.


Værdig ældrepleje

Den anden årsag til besøget var ren faglig interesse. Ministeren ville hente inspiration til sit arbejde med en værdig ældrepleje.

Det fik hun masser af på Rehabiliteringscenter Ikast-Brande Kommune.

Til at modtage Thyra Frank var en bred skare af fagfolk og chefer inden for det kommunale sundhedssystem.

Samt borgmester Carsten Kissmeyer (V) og den unge byrådskandidat fra Liberal Alliance Sine Rahbek. Hun fik dermed mulighed for at møde en af partiets topfigurer.


Direkte forbindelse til Brande

Ministeren blev vist rundt i centret, hvor hun blandt andet kiggede på træningscenteret,

Det blev også til et kig ind i et af de møblerede værelser, som er udstyret med blandt andet et lille te-køkken, tv, et vægur til dem der skal lære klokken igen, et whiteboard til at skrive huskesedler på og en ganske simpel og pædagogisk infoskærm, hvor man eksempelvis kan trykke på billeder for at se dagens aktiviteter i dagcentret.

Der er også spil på skærmen, hvis man ønsker lidt hjernegymnastik.

Ministeren fik en grundig gennemgang af de faglige kompetencer og arbejdsgange på centret.

Og hvordan man i Engesvang er koblet direkte på en datalinje til ældreafdelingen i Brande, så man alle er mest muligt opdaterede på den enkelte beboers forløb og udvikling.

Et træningskøkken har centret også.

- Det er her, man kan genlære at lave mad og klare sig selv, hvis man har været indlagt med en hjerneblødning eller har haft brækket armene, fortalte Hanne Fischer, der er chef i Distrikt Nord, som Dybdalsparken hører under.

- Det er et sted, hvor vi hjælper folk med rehabilitering og med at genfinde livsglæde og trivsel, tilføjede hun,


Mellem 1 og 12 ugers ophold

Der er 16 midlertidige pladser. Cirka 75 procent af brugeren kommer direkte fra et hospitalsophold, hvor de ikke længere er svage nok til hospitalet, men heller ikke stærke nok til at klare sig i hjemmet.

Andre beboere er demente og har et ophold på Dybdalsparken som aflastning for de pårørende.

Nogle beboere er terminalpatienter, der kræver ekstra pleje i den sidste tid.

Det er også muligt at være i en af de midlertidige boliger, mens man får vurderet sit videre behandlingsforløb eller som en overgang, inden der bliver en ledig plejehjemsplads.

Det kan variere, men det fleste besøg på Dybdalsparken varer mellem en og 12 uger.


Ros til Ikast-Brande

I februar meddelte ældreminister Thyra Frank, at der nu ville blive sendt 380 millioner kroner ud til fordeling blandt landets 98 kommuner.

Pengene skulle gå til ældre beboere på landets plejehjem som fik et særligt »klippekort« til ekstra hjælp eller fornøjelser i hverdagen.

- Klip på kortet er borgerens tid og kan bruges til alt det, der giver livskvalitet, udtalte ministeren ved præsentationen.

Ældrechef i Ikast-Brande Kommune, Dorthe Jepsen, forklarede, hvordan man her i kommunen har valgt at indføre en ganske u-bureaukratisk model til fordeling af pengene.

I Ikast-Brande skal der ikke først visitation eller en bøvlet ansøgningsproces til, som man ser andre steder.

I stedet stoler man på, at plejepersonalet og borgene i fællesskab kan finde frem til de bedste måder at bruge klippene.

Det kan være alt fra en tur på kirkegården for at se ægtefællens gravsted eller til at få ryddet op i sit klædeskab eller lagt en fin neglelak. Hvad den ældre nu ønsker for at få ekstra smil i hverdagen.

- Hvor lyder det dejligt, kom det straks fra Thyra Frank.

- Der er nogle kommuner, som har valgt at gøre det på en måde, der er meget besværlig for dem selv. Så er det jo klart, de er trætte af det. Men hos jer i Ikast-Brande går pengene til det, de er beregnet til, og ikke til administration, tilføjede ministeren og smilede.


Kommunen er på forkant

Mens rundvisere og gæster sad og nød en kop kaffe og lidt æblekage kunne Karen Heebøll, der blandt andet er kommunens direktør for sundhed og ældre, oplyse ministeren om, at Ikast-Brande har indført en pårørendepolitik.

Altså en rettesnor for, hvordan man forholder sig til de pårørende til en plejekrævende person.

Det fik ministeren til at smile.

For netop belastningen af de pårørende er et indsatsområde for Thyra Frank.

Derfor har hun og Liberal Alliance i finanslovsforslaget for 2018 afsat 60 millioner kroner årligt til øget støtte og hjælp til pårørende.

- Alle kommuner skal have en pårørendepolitik. Ikast-Brande Kommune er bare på forkant, sagde Thyra Frank.

Hun noterede sig, at hun med fordel kan opfordre andre kommuner til at tage på visit i Ikast-Brande, for at lære mere om gode vilkår for pårørende.


Ordet er dit