Tip os log ind
Lindvig Osmundsen har været meget aktiv omkring udrejsecentrets problematikker.
Foto: Laila Kempel

Præster laver høring om forholdene på Kærshovedgård

Den finder sted i Bakkehuset på mandag
08. februar 2018, 20.05

KÆRSHOVEDGÅRD Udrejsecenter Kærshovedgård har siden sin oprettelse i 2016 trukket overskrifter i medierne og skabt debat lokalt såvel som på landspolitisk plan. De seneste måneders omtale af forholdene for beboerne har fået den tidligere sognepræst ved Bording Kirke, Lindvig Osmundsen, og en bred flok af præster og almindelige borgere, som på hver deres måde har berøring med asylansøgere, til at reagere. Bording Kirke er eksempelvis et fast holdepunkt for en stor gruppe af beboerne på Kærshovedgård.


Anden virkelighed end mediernes

- Vi ser og hører en anden virkelighed end den, medierne fortæller. Derfor mener vi, at det er på høje tid, at vi som præster og medborgere stiller spørgsmål til, om det virkelig er rimeligt, at vi som samfund kan anbringe mennesker i et "ingenmandsland", som Kærshovedgård er, siger Lindvig Osmundsen.

- Vi oplever mennesker, som nedbrydes psykisk og mentalt, men som reelt ikke har noget andet valg. De kan af forskellige årsager ikke rejse tilbage til det land, de flygtede fra - men de kan heller ikke få tilladelse til at få et almindeligt liv i Danmark. Vi vil udfordre landets beslutningstagere til at overveje, om vi som samfund kan løse ét af vor tids globale problemer, der også er kommet til Danmark, på en mere menneskelig og værdig måde end en tidsubestemt anbringelse er, siger Lindvig Osmundsen.


Kriminaliserer gennem lovgivning

Blandt paneldeltagerne er lektor Julia Suárez-Krabbe fra Roskilde Universitet, som i en rapport peger på, at den danske stat systematisk kriminaliserer flygtninge gennem lovgivningsmæssig praksis i en juridisk gråzone.

»Udrejsecentrene forværrer eksklusion og kriminalisering og øger umenneskeliggørelse af lovligt strandede personer, som sidder fast i en meget usikker situation. I stedet for at støtte respekten for menneskerettigheder bruges det juridiske system til at omgå menneskerettigheder«, hedder det blandet andet i rapportens konklusion.


Høring i Bakkehuset

Gruppen bag initiativet har nu sammensat et program og inviteret eksperter til høringen, som vil finde sted mandag 19. februar i Bakkehuset, Ikast.

Ordstyrer vil være journalist Lisbeth Brocelius Meléndez.

Sognepræst Erik Ladegaard byder velkommen.

Pia Ørskov og Habib Hussaini fortæller om »at være "mor" til en beboer på udrejsecenter Kærshovedgård - og at bo der«.

De principielle overvejelser af teologisk og juridisk art tager teologisk medarbejder i Viborg Stift Henning Kjær Thomsen, asyladvokat Daniel Nørrung sig af.

Ekspert i retssociologi med fokus på menneskerettigheder, Julia Suárez Krabbe, lektor på Roskilde Universitet, gennemgår international ret og konventioner på området.

Lindvig Osmundsen fortæller om sine oplevelser med udrejsecentret. Og socialdemokraten Karen Klint kommer med et indlæg.

Arrangementet afslutter med spørgsmål og debat.


Ordet er ditMere Kirker