Tip os log ind
Formand på gymnasiet gennem otte år, Bo Jensen, blander sig i debatten om 10. klasse-skolens fremtid.
Foto: Steen Hebsgaard

Gymnasieformand: »Ensidig agitation for erhvervsuddannelserne«

Ikast-Brande Gymnasiums formand, Bo Jensen, dybt forundret over den politiske nedprioritering af gymnasie-uddannelsen
25. marts 2018, 12.03

IKAST-BRANDE - Jeg er dybt forundret over den nedprioritering af de gymnasiale uddannelser, der tegner sig..

Det siger formanden for Ikast-Brande Gymnasium gennem de sidste otte år, Bo Jensen, som kommentar til denne uges nyhed om Venstres udspil på 10. klasses området.

Venstre ønsker at flytte 10. klasse fra folkeskolen til erhvervsuddannelsen for at få flere unge i gang med en håndværksuddannelse.

- Vores tidligere borgmester, Carsten Kissmeyer, var gennem mange år meget bekymret over, hvor lavt uddannelsesniveauet var i Ikast-Brande Kommune.

- Via et langt sejt træk er det over 10 år lykkedes at hæve gymnasiefrekvensen i Ikast-Brande Kommune til noget, der ligner landsgennemsnittet - oven i købet med en af Danmarks allerstørste løfteevner for Ikast-Brande Gymnasiums vedkommende, siger Bo Jensen.


Ensidig agitation

- Politikernes ensidige agitation for valg af en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse ser om sider ud til at have slået igennem på dette forårs ansøgninger, og man kan jo ikke bebrejde UU-vejlederne - de har jo kun gjort det, de har fået besked på.

Gymnasieskolerne kommer under kraftigt pres i de kommende år, mener formanden. Ikke blot beskæres man på taxameterordningen med to procent fire år i træk.

- Fra næste år bliver der også stillet skærpede krav til elevernes folkeskolekaraktergennemsnit, og midt i det bliver vi præsenteret for, at Venstre åbenbart med opbakning fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil have erhvervsskolerne til at drive 10. klasse i fremtiden.


Konkurrence-forvridende

- Det er er i den grad konkurrenceforvridende. Cirka en tredjedel af eleverne på stx kommer fra 10. klasse, og dette vil blive reduceret markant, hvis de fremover skal tvinges til at tage 10. klasse på en erhvervsskole. Men Venstre vil åbenbart om ikke tilbage til bondesamfundet så i hvert fald have et samfund med lavere uddannelsesniveau. Jeg tror ikke på, det er vejen frem, hvis vi skal klare os i den globaliserede verdens vidensbaserede konkurrence. Lad dog de unge drage deres egne erfaringer på et neutralt grundlag, når de skal vælge deres vej frem i livet.

Bo Jensen kunne godt ønske sig, at der fra lokalt hold var større politisk opbakning til Ikasts tre ungdomsuddannelser stx, hf og hhx, som han mener kan være med til at give de unge en almen dannende ungdomsuddannelse som ballast for deres videre færd frem mod en erhvervskarriere.

- Man skal huske, at mange produktionsuddannede har stor fordel af en gymnasial baggrund. Begreber som dømmekraft, kreativitet og omstillingsparathed er vigtige elementer at have med i bagagen, hvis man som individ vil klare sig godt i fremtidens konkurrenceskærpede arbejdsmarked, siger Bo Jensen.

Med det nye forslag frygter han, at man kaster guld på gaden.

- Mange af de unge behøver 10. klasse som et modningsår, inden de er klar til at tage en gymansial ungdomsuddannelse, og disse er jeg bange for, vi skyller ud med badevandet, hvis Venstres nye forslag gennemføres. Et forslag som måske også vil betyde, at man fremover også skal tage 10. klasse uden for Ikast-Brande Kommune.


Ordet er dit