Tip os log ind
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har flere gange besøgt Udrejsecenter Kærshovedgård.
Foto: Tom Laursen

Kærshovedgård - en rigtig dårlig "forretning"

11. august 2018, 09.54

KRONIK Hvor mange resscourcer er det rimeligt at bruge på at drive udrejsecenteret Kærshovedgård nær Bording? I dette indlæg vil jeg gerne påvise, at det er en rigtig dårlig "forretning". Kærshovedgård er et vanvittigt dyrt og total formålsløst projekt! En fiasko!

I Berlingske Tidende den 30. juli læste jeg artiklen med overskriften: "Flere og flere afviste asylansøgere bliver hængende i Danmark, og vi kan ikke sende dem ud."

Artiklen pointerer, at antallet af afviste asylansøgere, der ikke kan eller vil rejse hjem, er stigende. De sidder på ubestemt tid i danske asylcentre, og det koster den danske stat mange millioner kroner. En opgørelse fra Kriminalforsorgen viser, at personer i såkaldt åbne fængsler - som fx Kærshovedgård, koster den danske stat 1.334 kr. pr. person per dag. Det beløber sig op i 37.352 kr. om måneden og hele 448.224 kr. om året per person. Den 6. juli rapporterede TV Midtvest om, at snart kan Kærshovedgård melde "alt optaget".


Svimlende beløb

I dag bor der ca. 200 beboere, men inden for en overskuelig fremtid skal udrejsecenteret huse 400. Det regnestykke løber op i et svimlende beløb på årsbasis - 179.289.600 kr. - Man kan så rive sig i håret, når man tænker på, at der også er Sjælsmark (et udrejsecenter for familier), Ellebæk Fængsel, som kan rumme ca. 200 indsatte og mange andre centre, som bliver drevet af statens midler. Som om dette ikke var nok. Retten i Herning bruger desuden 2 dage om ugen på sager fra Kærshovedgård, der ofte handler om forsømmelse af bo- og meldepligten. (Beboerne har meldepligt 3 gange om ugen - mandag, onsdag og fredag) Jeg har efterhånden overværet en del retsmøder, og jeg er mildest talt rystet over det "maskineri", der holdes i gang for små forseelser. (Om beboerne har forsømt at melde sig eksempelvis 10 eller 20 gange på et år) De får typisk en bøde på 1000 eller 1500 kr., som de alligevel ikke kan betale, da de ingen indkomst har. Det er latterligt og afsindig dyrt i advokat- og dommerhonorarer!


Trist tilværelse

Siden juli 2016 har jeg haft god kontakt til 60-70 beboere på Kærshovedgård. Det er primært unge mænd i 20´erne, som bor der 1 -2 år. De har en trist tilværelse på Kærshovedgård, men det er også meningen, mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, hvis mål er at gøre deres tilværelse så "utålelig" som muligt. Der er et voldsomt (læs umenneskeligt) pres på disse unge mennesker, som ofte er traumatiserede, inden de er nået til den danske grænse.

Efter et vist antal år i forskellige asylcentre (de bliver regelmæssigt flyttet, da de ikke skal falde for godt til et sted), bliver en del af dem afvist og ender på Kærshovedgård. Her er det ikke tilladt at lære dansk, og de må heller ikke arbejde. De får ingen lommepenge, med mindre de er kriminelle og på tålt ophold - ja, du læste rigtigt!

Uvisheden og ventetiden er uudholdelig og stresser dem helt urimeligt. Mange er konverteret fra islam til kristendom her i Danmark og er blevet døbt, hvilket absolut ikke gør det lettere for dem "at samarbejde om deres hjemsendelse", da der er dødsstraf i Iran for konvertitter.


Tør ikke rejse

De tør ikke rejse tilbage til Iran, men de kan heller ikke få lov til at opholde sig i Danmark - hvilken ulykkelig og fastlåst situation! Da de iranske myndigheder ikke ønsker at tage imod deres landsmænd med tvang, kan disse unge blive i "asyl-cirkusset" i mange år - 8, 10, 15 år. Ja, 8 af mine venner fra Kærshovedgård er pt. frihedsberøvet i Ellebæk Fængsel, fordi de skal "motiveres" til hjemsendelse; men det sker ikke!

De rejser ikke hjem, for det er simpelthen for farligt! Her hjælper de såkaldte støtteordninger på ca. 20.000 kr., som skal hjælpe dem i gang med arbejde og finde et sted at bo i deres hjemland, heller ikke. Som én sagde til mig: "Mit liv er da meget mere værd end 20.000 kr."


Er og bliver en fiasko

Der skal tænkes helt anderledes, for Kærshovedgård er og bliver en fiasko! Uendeligt få forlader nemlig Kærshovedgård frivilligt for at rejse hjem. Når mange af vores asylansøgere realistisk set bliver her i DK, må vi da kunne udnytte de mange millioner bedre!? Dermed mener jeg absolut ikke, at et opsamlingscenter på et ikke-attraktivt sted udenfor Europas grænser, er en mulighed. Nej, vi skal tage vores del af ansvaret i Danmark og lade være med at "tørre den af" på mindre bemidlede lande!

Vi skal i højere grad se disse unge mennesker som en "ressource" i vores samfund i stedet for "en hovedpine". Hvorfor ikke lade dem lære dansk, lade dem uddanne sig eller lære et håndværk, indtil deres sag er afklaret? Vi hører jævnligt i medierne, at der mangler "hænder" i DK. Hvorfor ikke give dem løn for et arbejde, så de kan forsørge sig selv? De afviste asylansøgere, jeg kender, ønsker ikke at ligge den danske stat til last. Lad dem bidrage til vores samfund på en sund måde i stedet for at ødelægge dem psykisk efter et langt og umattende ophold på et udrejsecenter. Overlæge Ebbe Munk Andersen går så langt som at sige, at "Kærshovedgård er et helbredsskadeligt system" (Indslag bragt i TV midtvest den 28. febr. 2017).

Rundt i Europa er det almindeligt kendt, hvor dårligt den danske regering behandler disse mennesker, hvis eneste "forbrydelse" er, at de har søgt hjælp og et hjem her. Det er på høje tid at sadle om! Der er virkelig brug for politikere, der vil handle på en mere human og konstruktiv måde for skatteydernes penge og til gavn for samfundet! Close Kærshovedgård!


Ordet er ditMere Debat