Tip os log ind
  • 1/: Sådan her vil det komme til at se ud fra Torvet i Brande, når det 320 meter høje tårn og Bestsellerbyen er blevet en realitet. ?Skitse: Ikast-Brande Kommune
  • 1/: En helt ny by er på vej i det midtjyske, og Bestseller Tower & Village vil naturligvis komme til at sætte sit præg både visuelt og handelsmæssigt. Skitse: Ikast-Brande Kommune

Gigantisk plan ude i høring

Omgivelserne skal tage stilling til en helt ny by - nemlig Bestseller Tower & Village
24. oktober 2018, 14.38

byggeri Den gamle kliché med, at her er det kun fantasien, der sætter grænser, passer i dette tilfælde.

Der er tale om et gigantisk forslag, der gemmer sig bag Aflastningsområde Kåremagervej, Brande - kommuneplantillæg nummer 1, lokalplan nummer 365.

Bag denne betegnelse gemmer sig grundridset til det, der skal blive til Bestseller Tower & Village, som projektet er døbt på klingende dansk.

Der er udarbejdet forslag til såvel kommune- som lokalplan, og det er sendt ud i offentlig høring.

Hen mod slutningen af høringsfasen bliver der inviteret til et borgermøde. Det sker onsdag 24. oktober.

Det bliver en Bestsellerby, der bliver til at få øje på, hvis man skal tro på de tal, der fremgår af forslaget til lokalplan.


Andet end tøj

Både i højde og bredde bliver der tale om et projekt, som virkelig hører til blandt sjældenhederne herhjemme.

Der er selvfølgelig selve tårnet, der vil skyde 320 meter i vejret. Det er det samme som otte Rundetårn stablet ovenpå hinanden. Desuden rummer projektet to højhuse på henholdsvis 75 og 50 meter, og så vil der endda være mulighed for yderligere to højhuse på hver 50 meter, hvis behovet skulle dukke op.

Den største del af forretningerne vil naturligvis komme til at blive præget at landsbyens navn, og Bestseller vil således etablere en række forretninger for de forskellige brands, som man råder over. Forretningerne vil samtidig komme til at fungere som en slags testcentre med henblik på, hvordan de mange Bestseller-forretninger rundt om i verden skal indrettes i fremtiden.

Ud over forretningerne med beklædning åbner lokaleplanen op for, at der kan indrettes lejligheder, tankstation, restauranter, kiosker, delikatesseforretninger, hotel, konferencecenter og mindre dagligvareforretninger.

Hele herligheden bindes trafikalt sammen af en central sivegade for gående, cyklister og biler.

Der etableres små torve og gårdrum samt henved 5000 parkeringspladser.

Den ny »landsby« kommer til at fylde 450.000 kvadratmeter med mulighed for yderligere en kvart million kvadratmeter.

Placeringen bliver ved Kåremagervej, og lokalplanens areal begrænses af bevaringsmæssigt landskab ved den tidligere MES Sø og Skjern Å-dalen. Som udgangspunkt skal dette område være fri for byggeri, men der kan dog gives dispensation.


Nabobyer påvirkes

I forslaget til lokalplanen fremgår det, at Bestseller Tower & Village rummer en unik mulighed for at modvirke den forventede tilbagegang i detailhandlen, som der er prognoserne ellers peger på for såvel Ikast som Brande, men en række helt nye forretninger med i alt 30.000 kvadratmeter får naturligvis sine konsekvenser.

Værst ser det ud for Give, hvor etableringen af Bestsellerbyen vil betyde et fald i omsætningen på 32 procent. Det betyder samtidig, at seks forretninger vurderes som truet af lukning.

I Grindsted vil den samlede omsætning falde med 14 procent, og her regner man med, at fem forretninger er truet af lukning.

Desuden skønnes det, at den ny landsby ved Brande vil koste fire forretninger livet i Herning samt to i Billund, men det er naturligvis alt sammen gisninger, men kan få indflydelse på de høringssvar fra de kommuner, der »rammes«.

En kommune kan i den forbindelse nedlægge veto mod store projekter i en nabokommune, hvis man skønner, at projektet vil være ødelæggende for eksempel handelslivet i egen kommune, og i den forbindelse verserer der forlydender om, at Vejle Kommune måske kan finde på at gribe til dette våden. Give er som bekendt en del af Vejle Kommune.


En god dialog

Et nedlagt veto kan formentlig være med til at forhale processen, idet anken skal afgøres i Erhvervsministeriet, inden man eventuelt kan fortsætte med gennemførelsen af den omfattende planlægning.

- Vi har undervejs været i god dialog med nabokommunerne, der generelt har været positive over for det store projekt, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Henrik Engedahl (V), der ikke anser det for sandsynligt, at man kommer så vidt som veto mod projektet.

Bestseller Tower & Village blev sendt ud i offentlig høring i forlængelse af det seneste byrådsmøde 10. september.

Herefter er forslagene til kommune- og lokalplaner ude i offentlighøring i otte uger.

- Herefter følger jo en behandling af eventuelle indsigelser, hvorpå byrådet så skal sige god for de færdige planer, siger Henrik Engedahl.

Hvis det hele ellers spiller efter planen, kan bygherre Bestseller i begyndelsen af det nye år konkret søge om en byggetilladelse, og når den er leveret, er det helt op til Bestseller, hvornår det første spadestik til gigantprojektet kan tages.


Ordet er ditMere Brande