Tip os log ind
  • 1/: Skolechef Thomas Garsdal tog selv uddannelsen i 2006.
    Foto: Privat
  • 1/: Der er tale om et treårigt, skræddersyet forløb, som VIA Efter- og videreuddannelse ved professionshøjskolen VIA University College er landets eneste udbyder af.
    Foto: Privat

Lokale lærere er blevet videreuddannet til ledere

Folkeskoler landet over bøvler med at rekruttere medarbejdere til lederstillinger. Ikast-Brande løser udfordringen ved at sende en del af sine lærere på målrettet kompetence-udvikling
03. november 2018, 16.43

IKAST-BRANDE Mange skoler i Danmark oplever vanskeligheder ved at rekruttere tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt dygtige ansøgere til lederjob.

En af udfordringerne er, at mange lærere hverken har mod eller kompetencer til at træde ind i et lederjob, uden på forhånd at have indgående viden om, hvad det vil sige at bestride en lederstilling på en skole. De mangler viden til at kunne beherske eksempelvis læringsledelse, personaleledelse og strategisk ledelse. Ikast-Brande Kommune er en af de kommuner, der har knækket koden og formår at rekruttere tilstrækkeligt mange ledere til sine lokale skoler. Den midtjyske kommune har nemlig en decideret strategi, der går ud på at kompetenceudvikle egne lederaspiranter.


Konstant ni lærere under uddannelse til ledere

- Der er langt fra jobbet som lærer til leder. Derfor er den rigtige løsning ikke at pege på en lærer og bede ham eller hende om at varetage en ledelsesfunktion. Ledelse er en faglighed, som kræver indsigt og uddannelse. I Ikast-Brande Kommune skal vores ledere på skolerne som minimum have en diplomuddannelse i ledelse. Men allerhelst ansætter vi lærere, der er blevet målrettet videreuddannet til at træde ind i lederstillinger på skoler, forklarer skolechef Thomas Garsdal fra Ikast-Brande Kommune.

Konkret har skoleforvaltningen i Ikast-Brande Kommune hvert år siden 2000 sendt tre lærere eller pædagoger 'med en leder i maven' på målrettet opkvalificering gennem uddannelsesprogrammet 'Lærer til Leder'.

Der er tale om et treårigt, skræddersyet forløb, som VIA Efter- og videreuddannelse ved professionshøjskolen VIA University College er landets eneste udbyder af.

Mere end 90 procent af de lærere fra Ikast-Brande Kommune, der har gennemført 'Lærer til Leder', er blevet ansat i stillinger som blandt andet afdelingsledere, pædagogiske ledere, skoleledere og især viceskoleledere.


Skolechefen udvælger lederaspiranterne

Det er skolelederne i Ikast-Brande Kommune, der indstiller lærere eller pædagoger, som med deres øjne er lederaspiranter. Aspiranterne skal efterfølgende skrive en motiveret ansøgning til skolechefen, som så udvælger årets tre bedst egnede til at blive sendt på 'Lærer til Leder'-videreuddannelsen.

- I udvælgelsen ser vi målrettet på aspiranternes motivation og kvalifikationer. Til gengæld er alder og erfaring mindre vigtigt - vi sender både unge og modne lærere på 'Lærer til Leder' og oplever succes med begge kategorier, påpeger Thomas Garsdal.

Han gennemførte selv 'Lærer til Leder'-uddannelsen fra 2003 til 2006 og er siden steget i graderne fra folkeskolelærer til først viceskoleleder, dernæst skoleleder og nu skolechef.

Thomas Garsdal fortæller, at de lærere fra Ikast-Brande Kommune, der går på 'Lærer til Leder' på tre forskellige årgange, bruger hinanden meget til sparring og andet fagligt i dagligdagen.

Skolechefen beretter i øvrigt, at nogle lærere finder det ekstra attraktivt at blive ansat i Ikast-Brande Kommune, fordi der er mulighed for at blive målrettet kompetenceudviklet til lederstillinger.


'Lærer til Leder' opfylder ønske fra kommuner

Gennem de seneste år har næsten 500 lærere og pædagoger fra især jyske og fynske kommuner gennemført 'Lærer til Leder'-opkvalificeringen. Størsteparten af deltagerne har undervejs eller efterfølgende fået lederstillinger på skoler som eksempelvis afdelingsleder, pædagogisk leder, SFO-leder, viceskoleleder og skoleleder.


Ordet er ditMere Kommune Info