Tip os log ind
Kasper Pauli Pedersen

Ny aftale om folkeskolen

07. februar 2019, 13.05

FOLKESKOLEN Onsdag 30. januar indgik regeringen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialisk Folkeparti en politisk aftale om justeringer af folkeskolen. De justeringer vil selvfølgelig også få betydning for vores kommunes folkeskoler.

Helt overordnet må det konstateres, at det faktisk er blevet en god aftale, hvor man netop laver nogle justeringer, men holder fast i folkeskolereformens oprindelige intentioner og mål om en folkeskole, hvor eleverne udfordres og trives i en skole med mere bevægelse og en mere varieret skoledag på programmet.

Det er i min optik rigtig fint, at de mindste klasser får en lidt kortere skoledag og dermed mere tid til legen, som for indskolingseleven stadig er dominerende. Det er også rigtig positivt, at læseindsatsen prioriteres, noget som vi også i Ikast-Brande har fokus på i tiden og det er i øvrigt godt at pengene fra den lidt kortere skoledag bliver i undervisningen, ligesom SFO'erne ser ud til at få tilført flere ressourcer, når nu de skal have længere åbent. Det er vigtigt, fordi det sociale fællesskab og kvaliteten her også er afgørende for den enkelte elevs læringsbetingelser og trivsel.

Der er landet et fornuftigt kompromis, når det kommer til balancen mellem fagtimer og den understøttende undervisning. Den understøttende undervisning har dermed stadig høj prioritet i folkeskolen og det er jeg især glad for at konstatere, fordi det netop er her, at lærere og pædagoger har muligheden for at bryde traditionelle faggrænser og skabe mere varieret undervisning, der rummer alle børn.

Slutteligt, så er jeg enormt lettet over, at undervisningsministerens idéer om at eksperimentere grundlæggende med folkeskolen er blevet skudt helt ned. Det er rigtigt fornuftigt, at vi giver de enkelte skoler og bestyrelser mere indflydelse og frihed, men ministerens idéer om at afmontere folkeskolereformen på enkelte skoler og dermed grundlæggende sætte ambitionen om den samlende folkeskole, hvor alle skal med, på spil. Det ville simpelthen have været katastrofalt.

Vi har en rigtig god folkeskole, hvor dygtige og engagerede lærere og pædagoger hver dag leverer en stor indsats. Vi har stadig udfordringer med dele af folkeskolereformen nuvel, men den var og er rigtig og med den nye aftale tror jeg, at vi sammen kan gøre en god folkeskole endnu bedre.


Ordet er ditMere Debat