Tip os log ind
Tanja Stenvad.

Førtidspension er at blive stabiliseret, ikke parkeret

07. april 2019, 10.30

Debat Hvis jeg fik en krone for hver gang jeg hørte, at det at få tilkendt førtidspension er lig med at blive parkeret på sidelinjen af samfundet, ville jeg blive meget rig.

Denne såkaldte omsorgsparole er blevet et politisk redskab til at legitimere enhver form for nedskæring på området. Det at få tilkendt førtidspension sidestilles retorisk i den offentlige debat efterhånden med at få samfundets dødskys.

Det virker som om, at politikkerne belejligt har glemt, hvad det er førtidspension skal og hvorfor ordningen giver mening. Det er ikke en parkering af den syge - det er en stabilisering. Og det er vigtigt, at vi i debatter fastholder respekten for denne ordnings værdi.

Førtidspension en af de få ydelser, hvor det for en syg er muligt at få 100 procent ro i perioder. Her nytter det ikke noget, at politikerne i debatter prøver at udskamme folk ved at fremstille arbejdsfællesskabet som værende det eneste værdiskabende fællesskab for Danmark.

Fleksjob er især velegnede til folk med fysiske lidelser, der f.eks ikke kan holde til at sidde ned mange timer om dagen, lave tunge løft eller andet, hvor der er en varig, stabil funktionsnedsættelse, der er mulig at håndtere gennem skånehensyn. Her giver arbejdsdage på f.eks. tre timer om dagen god mening.

Men for en psykisk syg, der typisk vil have sammenhængende gode perioder og sammenhængende dårlige perioder, er denne løsning direkte opskrift på nederlag og mistrivsel. Oplevelsen af i dårlige perioder slet ikke at kunne navigere på arbejdsmarkedet er ikke noget, der gør nogen mere raske eller effektive. Tværtimod kan det bevirke, at den psykisk syge fremadrettet trækker sig helt væk fra omverdenen, hvis krav den psykisk syge ikke har nogen mulighed for at opfylde.

I stedet for at fortælle borgerne i den offentlige debat, at de lever et liv på sidelinjen af samfundet, bør vi opmuntre dem til at træne deres livsmestringsevner. Fortælle dem, hvor seje de er; at de er gode forældre, gør en forskel i foreningslivet eller giver et ekstra nap med til arrangementer, som folk med fuld gang i karrieren ofte ikke har tid til.

Og nej, førtidspension er ikke et sort økonomisk hul for samfundet, der parkerer folk. Det er netop en ordning, som man som patient kan holde orlov fra i de ikke sygdomsramte perioder, hvis man bliver funktionsdygtig igen. På den måde får man helt ro, når man har brug for det, samt mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, hvis man kan det.

Vi har brug for alle slags mennesker i Danmark for at få et dynamisk, varieret og autentisk fællesskab. Ikke kun et velsmurt arbejdsfællesskab.


Ordet er ditMere Debat