Tip os log ind
FN's 17 verdensmål.
Foto: Pr-foto

Kommunen arbejder med verdensmål

Tre mål er blevet udvalgt af økonomi- og planudvalget
17. april 2019, 11.01

Ikast-Brande Tidligere på ugen udvalgte økonomi- og planudvalget at have særlig fokus på tre af FN's 17 Verdensmål. Det drejer sig om mål nummer 12, 13 og 17.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13: Klimaindsats

Mål 17: Partnerskab for handling

De tre mål er blandt de syv, som Kommunernes Landsforening har udpeget, idet disse vedrører de kernevelfærdsopgaver, som kommunerne beskæftiger sig med.

Der er mange måder at arbejde med FN's verdensmål, og en del kommuner i Danmark er i fuld gang med forskellige initiativer. De fleste har i et eller andet omfang koblet verdensmålene til kommunens strategi eller politikker.

Nedenfor oplistes forskellige typer af tilgange:

Dannelse af (små) borgere lokalt, nationalt og globalt: For eksempel via læreplaner med videre i skoler og daginstitutioner.

Drift: For eksempel via ændret fokus i indkøbsaftaler, infrastruktur eller byggeri/energieffektiviseringer.

Holdningsdannelse blandt medarbejdere og borgere: For eksempel forsøge at mobilisere lokalsamfund. Eventuelt bruge institutioner som løftestang - samskabelse/workshops.

Partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og så videre - udvikle nye typer af løsninger. First movers.

Politisk for eksempel ved at nedsætte et 17,4-udvalg og/eller indarbejde målene i kommunens visioner og politikker.

Blandt de 17 verdensmål er blandt andet afskaf fattigdom og stop sult, og når de ikke er blevet valgt ud, så skyldes det, at de ikke er relevante i Ikast-Brande Kommune.

Til gengæld giver det god mening for kommunen at have fokus på for eksempel klimaet og forbrug og produktion.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune