Tip os log ind
Kommunaldirektør Flemming Storgaard har fundet cirka 65 borgere, som er udmeldt som fraflyttet af folkeregisteret.
Foto: Pr-foto

Kommunens befolkningstal har været overvurderet: Spøgelsesborgere er blevet slettet

18. november 2019, 15.00

Ikast-Brande Det er DR, der har fået Danmarks Statistik til at lave en særkørsel i forlængelse af, at forhenværende indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille tidligere på året gav kommunerne besked på at få ryddet op i registrene.

Her skiller Ikast-Brande sig ud som en af de kommuner med den absolut største relative fejlmargin. Ifølge DR's opgørelse har Ikast-Brande haft en fejlregistrering af 22,8 fraflyttede borgere pr. 10.000 indbyggere, et tal der kun overgås af den sydsjællandske kommune Stevns med 36,5 »spøgelsesborgere« pr. 10.000 indbyggere.

Med et aktuelt indbyggertal på 41.664 svarer det til en korrektion på 95 indbyggere, et tal kommunaldirektør Flemming Storgaard imidlertid ikke helt kan genkende:

- Vi har fundet ca. 65 borgere, som vi har udmeldt som fraflyttet af folkeregisteret i løbet af 3. kvartal 2019. Dette tal sammenholdt med at virksomhederne i Ikast-Brande Kommune gør brug af forholdsvis mange flere medarbejdere fra udlandet, end hvad virksomheder i andre kommuner gør - synes jeg sådan set, at det er ret begrænset, hvad vi har fundet.

- Det skyldes blandt andet vores gode samarbejde med virksomhederne. Det er borgerens egen opgave og ansvar at være korrekt tilmeldt folkeregisteret - men de danske regler kan ofte være forholdsvis svære at forstå for mange udlændinge. Derfor er vi også rigtig glade for det gode samarbejde med virksomheder, som er helt klar over reglerne og rigtig gode til at informere deres medarbejdere om de danske regler - herunder også folkeregisterregistreringen, uddyber kommunaldirektøren, der understreger, at de 65 »spøgelsesborgere« ikke har kostet kommunen noget i form af offentlige ydelser. Til DR oplyser Flemming Storgaard, at 50 af de 65 personer har været udrejst i mere end fem år, inden de blev fjernet fra registeret.


Ekstra millioner

Formålet med oprydningen var at undgå fejl i udbetalingen af bloktilskud fra staten. Udligningsordningen kommunerne imellem baserer sig blandt andet på befolkningstal, og dermed kan Ikast-Brande Kommune reelt have fået mere udbetalt i bloktilskud, end kommunen var berettiget til.

Omvendt fik et par af de mest velhavende kommuner i hovedstadsområdet, Gentofte og Frederiksberg, stik imod intentionerne del i en særlig pulje tiltænkt yderkommuner med faldende folketal, da de tidligere på året fik ryddet op i deres registre. Det udløste ifølge DR henholdsvis 68 og 117 millioner ekstra statslige kroner til de to kommuner.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune