Tip os log ind

29 elever i klassen

Engesvang Skole vil næste skoleår få en klasse med 29 elever
06. maj 2018, 08.55

engesvang Der er en generel regel om, at en skoleklasse ved skoleårets begyndelse ikke må overstige 28 elever, men der kan dog søges om dispensation. Det absolutte maksimum er dog 30 elever.

Situationen forekommer sjældent, men der er dukket en aktuel sag op på Engesvang Skole, hvor der ifølge beregningerne starter 29 børn i 0. klasse efter sommerferien.

- I den aktuelle situation har vi besluttet at give dispensation, siger udvalgsformand Simon Vanggaard (DF).

Udvalgsformanden tilføjer, at der ikke er tale om nogen besparelse. Det er først og fremmest rent praktiske forhold der gør, at man i udvalget sig god for at dispensere. Tildeling af penge til den enkelte skole følger elevtallet og ikke antallet af klasser.

Dispensationen betyder dog, at der vil være penge at spare på Engesvang Skole.

Hvis der skulle etableres to 0. klasser med henholdsvis 14 og 15 elever, så ville det medføre 30 yderligere lektioner pr. uge.

Der er tale om en dispensation fra Børne- og Undervisningsudvalget. Den endelige afgørelse træffes i byrådet.

Det vil formentlig blive sidste gang det sker. I indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget giver man for fremtiden skolechefen beføjelse til at godkende skolernes anmodning om klassestørrelser på op til 30 elever. Dog skal udvalget løbende orienteres om klasser, der rummer flere end de i loven nævnte 28 elever.


Ordet er dit