Tip os log ind
  • 1/: Fra uddelingen ses fra venstre Randi Høgh, Thomas Østergaard, Karsten Gottenborg, Alex Jensen, Ruth B. Christensen, Kirsten Jacobsen, Helle Wedell, Kai Bohsen og til højre præsident i Ikastegnens Y's Men, Bo Blynning
    Foto: Steen Hebsgaard
  • 1/: Så deles der penge ud til gode formål

30.000 Y's Men-kroner er med til at hjælpe

Ikastegnens Y's Men uddeler penge, som hjælper børn, unge og voksne
08. marts 2017, 07.13

IKAST 30.000 kroner er i mange andre sammenhænge ikke den store sum.

Men ser på glæden ved og effekten af at modtage en del af denne sum, kan 30.000 kroner falde på et tørt sted.

Det gjorde det onsdag eftermiddag, hvor Ikastegnens Y's Mens Club havde indbudt til den årlige uddeling af midler.

Kun en snes medlemmer er aktive i den lille Y's Men - der i øvrigt gerne må både have kvinder og mænd som medlemmer. De forstår til gengæld gennem frivilligt arbejde at samle sammen til en række gode formål - primært inden for det kirkelige område, og især til børn og unge. Men også voksne og ældre får glæde af midlerne.

Inden præsidenten i klubben, Bo Blynning, kunne starte uddelingen, skulle man dog igennem kaffe og hjemmelavet frugtlagkage, fremstillet som ægte hjemmebag af Lisbeth Rasmussen, der er med i Ikastegnens Y's Men.

I år kunne klubben uddele i alt 30.000 kroner.

Og de glade prismodtagere kunne så fortælle, hvad pengene går til.


Familiefestival

Karsten Gottenborg fik penge til finansiering af KFUM og K's landsdækkende familiefestival, der finder sted på Nøvling Efterskole i maj. Den er beregnet på familier med børn i 0-7 års alderen. Den handler om at skabe netværk og om at fremme interessen for det fællesskab og den forkyndelse, KFUM og K står for. Karsten Gottenborg er festivalchef og kunne fortælle, at Y's Men ud over pengene også stiller frivillige hjælpere til rådighed.

Kai Bohsen, formand for Folkekirkens Dagligstue og Cafe, kunne også forlade Kirkecentret, hvor uddelingen fandt sted, med en sum penge,

- De falder på et tørt sted. Vi arbejder for udsatte borgere og har meget stor tilslutning. For mange er det her et hjem, og de frivillige er de eneste pårørende, sagde Bohsen, som kunne fortælle, at der ofte er godt fyldt op - ofte op mod 35-45 - og at der ud over de to deltidsansatte er 60 frivillige. Trods et kommunalt tilskud giver Dagligstuen underskud, så man er glad for pengegaven.


Øget medlemstal hos spejderne

Randi Høgh fra KFUM spejderne i sydbyen fik penge med, så man kan iværksætte en renovering og udvidelse af klubhuset på Edith Rohdesvej i Ikast.

- Den er bygget til 40. Vi er nu oppe på 100 medlemmer, så der er brug for at udvide pladsen, sagde hun.

Møltrup Optagelseshjem for hjemløse mænd fik også del i midlerne.

Kirsten Jacobsen fra hjemmet kunne berette om de mange succeshistorier, hvor mennesker på livets skyggeside har fået en mening med livet. Nogle af de nye tiltag er en gårdbutik og etablering af cafeer med socialøkonomiske arbejdspladser i Vildbjerg og Aulum.


Fastholder konsulent

Ikast KFUM og K repræsenteret ved formanden Helle Wedell har fået tilskud til fastholdelse af foreningens konsulent, Louise Gottenborg.

- Vi er en stor foreningen med 10-13 ugentlige tilbud, og vi skal have en til at samle trådene, sagde Helle Wedell.

Foreningen har 318 medlemmer og er en af de største i landet.

KFUM og K Distrikt Midtjylland repræsenteret ved Alex Jensen fik tilskud til afvikling af børnesommerlejr i uge 26 på Nørre Nissum Efterskole. Her samler man børn i 0.-6. klasses alderen til samvær og fælles oplevelser og for at give dem en fornemmelse af, hvad KFUM og K står for.

Thomas Østergaard, der repræsenterer KFUM og K Distrikt Midtjylland fik penge med hjem til at dække en del af udgifterne til en teen-weekend på Hestlund, der blev afviklet med 60 deltagere for nylig.

Samtidig kunne Y's Men uddele penge til en kommende Teenevent, som KFUM og K på landsplan står som arrangør af.

KFUM's Soldatermission repræsenteret ved Ruth Brik Christensen fik midler, der bruges til at drive de 14 soldaterhjem i Danmark. Hjem som også tager sig af soldater, der vender hjem fra missioner med skader på krop og sjæl.

De sidste to projekter, der fik del i den årlige uddeling, var Y's Mens projekt med kamp mod malaria i den tredje verden, og et lejrprojekt i Holstebro for udsatte familier.


Ordet er dit