Tip os log ind
  • 1/: Borgerne i Ikast-Brande Kommune er flinke til at besøge genbrugspladserne og dermed være årsag til, at graden af genanvendelse af affald er vokset støt.
    Foto: Flemming Thulstrup
  • 1/: Ikast-Brande Kommune har nået første delmål for genanvendelse for affald, men det vil til stadighed blive skærpet. Det handler først og fremmest om sortering af husholdningsaffaldet, men også om omhyggelig sortering på de kommunale genbrugspladser. ?
    Foto: Flemming Thulstrup
  • 1/: Molok-ordninger skyder op som paddehatte ved boligselskaberne i Ikast og Brande.
    Foto: Flemming Thulstrup

Affaldet er i mål før tid

Ikast-Brande er nået op på 53 procents genanvendelse af affaldet og har dermed indfriet den overordnede målsætning
08. august 2019, 16.19

ikast-brande Kommunen opfylder det nationale mål på 50 procents genanvendelse af affald - og det har man endda præsteret to år før tid.

Det er det glade budskab i den årsrapport, der for nylig er udsendt, og som handler om affaldsområdet for 2018.

Den tidligere regering havde udarbejdet en ressource-strategi - Danmark uden affald - som den nuværende regering har arvet. Heri er der sat et mål, der hedder genanvendelse af mindst 50 procent af husholdnings­affaldet, og det er altså det mål, som man i Ikast-Brande allerede har indfriet.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at kravene til genanvendelse er konstant stigende. Således bliver næste mål 55 procents genanvendelse af affaldet fra husholdningen inden 2025.

I årsrapporten om affaldet kan man læse, at Ikast-Brande - på trods af at man i kommunen ikke arbejder med en ressourcebeholder til sortering af plast, plastik og metal - alligevel er nået op på en effektivitet på 53 procent, når der gælder mulighed for genanvendelse.


Ros til genbrugspladser

Kommunens fire genbrugspladser er en aktiv del af kommunens gode ry for affaldssortering.

Især de ubemandede afsnit i Ikast, Brande og Bording er med til at løfte det samlede serviceniveau, der leveres på pladserne. Desuden kan det tydeligt mærkes, at byggebranchen er oppe i fulde omdrejninger. Det kan aflæses i de afleverede mængder af byggematerialer fra private og erhverv.

Der blev i 2018 registreret i alt 203.397 besøg af private på kommunens genbrugspladser. Hvis man regner lidt på det, bliver det til i gennemsnit 500-600 besøgende hver eneste dag året rundt.

I rapporten er der stor ros til medarbejderne på genbrugspladserne, der betegnes som et kolossalt aktiv. De yder god borgerservice, så de besøgende føler sig velkomne på pladsen, og det i sig selv er en forudsætning for, at genbrugstanken krones med succes.


Stor udskiftning

Det var i øvrigt i 2018, at Ikast-Brande udskiftede samtlige affaldsbeholdere for private husstande. Det har naturligvis medført, at antallet af ødelagte beholdere er faldet markant, og som en væsentlig sidegevinst kan man konstatere, at folk generelt er blevet meget bedre til at sortere affaldet.

Ikast-Brande har i øvrigt været på forkant med sortering af især det grønne affald: Det begyndte man faktisk med for 25 år siden. Det er temmelig flot set i lyset af, at der er mange kommuner, der først i de senere år er begyndt på en aktiv affaldssortering.

Der blev sidste år indsamlet 5390 ton gråt og 1685 ton grønt affald i Ikast-Brande Kommune.

Det er rigtig meget affald, og det betyder faktisk, at hver enkelt borger ung som gammel producerer 165 kilo affald om året. I dette tal er også indregnet de mængder, der kommer fra de mange virksomheder, som Ikast-Brande Kommune har.


Molokker skyder op

I løbet af året fortsatte de såkaldte molokker også med at skyde op i Ikast og Brande. Søgningen til at få tilskud til disse affaldsordninger har været støt stigende blandt lokale boligselskaber, der foretrækker de nedgravede affaldsløsninger til fordel for affaldsskure.

Af årets regnskab kan det konstateres, at der er penge i skidtet for Ikast-Brande Kommune.

Overskuddet på driften lyder på 2,75 millioner kroner, og det er nogenlunde det samme beløb, der er brugt på nye anlæg inden for området. Det drejer sig om indkøb af molokker. Det blev til en halv snes nye anlæg i løbet af året.

Desuden har Ikast-Brande Kommune i forbindelse med genbrugspladserne erhvervet ejendommen Sjællandsvej 22 i Brande samt vedligeholdt bygninger og andet på genbrugspladserne.

Ved udgangen af året købte man i øvrigt ejendommen Femhøje 5 ved Ikast, der er nabo til genbrugspladsen i Ikast. Her var genbrugspladsen til stor gene for ejendommens beboere, især efter åbningen af det ubemandede afsnit.


Gæld til kommunen

Det betyder så samtidig, at renovationsfondens mellemværende med kommunekassen uændret er på 15,2 millioner kroner. Det er altså penge, som kommunekassen i første omgang har lagt ud for renovationsfonden, der i princippet økonomisk skal hvile i sig selv.

Dagrenovationen løb samlet op i 14,2 millioner kroner, hvilket er hele fem millioner kroner mindre end i 2017.

Baggrunden er, at 2017 blev et usædvanligt dyrt år, hvad angår dagrenovation, hvor samtlige beholdere ved husstandene i kommunen blev skiftet ud.

I 2018 blev der i kommunen gennemført i alt 444.000 tømninger af affald.

I den forbindelse blev det til 425 henvendelser fra borgerne, hvor man på den ene eller anden måde klagede over skraldemændene.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune