Tip os log ind
Mosteren Annie Hangaard, th, har gennem flere år hjulpet Camilla Tolstrup med de mange sagsakter og skriverer til læger og Ankestyrelsen
Foto: Steen Hebsgaard

Ankestyrelsen: Kommunen skal tage sagen op igen

Afslag på hjælp til forsøgs-behandling skal gå om - kommunen sendte ikke vigtige dokumenter i ankesagen
05. oktober 2016, 13.06

IKAST Vigtige sagsakter, som ikke sendes med.

Tidsfrister, der overskrides.

Afgørelser i Ankestyrelsen, der er foretaget på fejlagtig grundlag.

Annie Hangaard, der tidligere har arbejdet i erhvervslivet med blandt andet regnskaber og love og regler, er vant til at læse inden ad og gennemskue komplicerede sagsakter.

Hun er moster til Camilla Tolstrup og har fulgt sin nieces sygdomsforløb gennem de sidste mange år.

Hun har ikke bare fulgt hende. Hun har også været og er hendes bisidder og hjælper, og hun sidder i dag med en afgørelse fra Ankestyrelsen, som hun synes fortæller noget om, at der er noget galt med systemet.

Ankesstyrelsen har nemlig 19. august besluttet, at Ikast-Brande Kommune skal genbehandle Camilla Tolstrups sag om at få tilskud til forsøgsbehandlingen Body-SDS.

En afgørelse der hviler på det faktum, at Ankestyrelsen i første omgang tilsyneladende har fået mangelfulde oplysninger fra kommunen.


Paragraffer frem for mennesket

Det er ikke en skadefro Annie Hangaard, der sidder med afgørelsen i hånden.

Det er snarere et trist familiemedlem, der konstaterer rod i behandlingen af sagen og et system, som hun synes tager for lidt hensyn til mennesket og for meget til regler - og måske også i sidste ende spareiver.

»Jeg er skuffet over, at min kommune fokuserer mere på paragraffer og målgrupper end på personerne bag«, skrev Annie Hangaard i et brev til socialudvalgsformand Frank H. Sørensen, som hun også har involveret i sagen.

»Jeg kan godt forstå, at kommunen på den korte bane sparer penge ved ikke yde hjælp til forsøgsvis behandling, men på den lange bane - og set ud fra et både menneskeligt og samfundsmæssigt synspunkt, så er det svært at se meningen med, at kommunen ikke vil bidrage til, at en borger forbliver selvhjulpen«, skriver hun også.

Annie Hangaard reagerer, da Camilla i februar får afslag på hjælp til Body-SDS-behandlingen - selv om det omtales positivt af det etablerede lægesystem, der stort set opgiver at løse Camillas voldsomme gigtsygdom.

Hun sender en skriftlig klage på afslaget til kommunen,

Og så begynder det at se rodet ud:

Kommunen fastholder afslaget og sender revurderingen til Ankestyrelsen. Tilsyneladende!

Det sker 14. april.

Annie undrer sig over ikke at modtage besked fra Ankestyrelsen, om at kommunens svar og hendes klage er modtaget.

Det viser sig, at sagen åbenbart IKKE er modtaget eller registreret i Ankestyrelsen - selv om sagsbehandleren mener, den er afsendt.

Med 40 dages forsinkelse sender kommunen så revurderingen - igen? - til Ankestyrelsen.

Det sker den 24. maj.


Fejl i Ankestyrelsen

Annie Hangaard søger aktindigt i Ankestyrelsen. Hun vil tjekke hvilke sagsakter, kommunen har sendt afsted.

Den får hun 24. juni - samme dato som Ankestyrelsen træffer sin afgørelse. Den giver kommunen medhold. Camilla kan ikke få tilskud til Body-SDS-behandlingen.

Og her er sker endnu en åbenlys fejl.

- Jeg kontakter styrelsen og fortæller dem, at jeg ikke haft mulighed for at gennemgå aktindsigten, inden de traf en afgørelse. Styrelsen beklager fejlen og fortæller, at hvis jeg har nye oplysninger, kan de genåbne sagen, fortæller Annie Hangaard.

Og det finder hun.

I løbet af juni gennemgår hun det indsendte materiale fra kommunen og erfarer, at Ikast-Brande ikke har sendt seks væsentlige sagsakter til Ankestyrelsen.

- Det er vitale oplysninger og dokumentationer om Camillas sygdom, siger Annie Hangaard, der selv sender de manglende dokumenter til styrelsen.

3. august meddeler Ankestyrelsen, at de »på grund af de manglende oplysninger fra kommunen har valgt at genoptage sagen«.

19. august kommer så den nye afgørelse med beskeden til Camilla:

»Kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse«.


Ordet er dit