Tip os log ind

Antallet af fastholdelser fordoblet

På sit møde torsdag skal sundheds- og omsorgsudvalget bl.a. gennemgå antallet af magtanvendelser indenfor psykiatri- og handicapområdet, og især antallet af såkaldte fastholdelser steg voldsomt i 2015
07. juni 2016, 10.28

IKAST-BRANDE Kommunens psykiatri- og handicapafdeling arbejder ellers løbende på at nedbringe antallet af magtanvendelser.

Totalt set blev der i 2015 indberettet 56 tilfælde af magtanvendelse, præcis det samme som året før, men antallet af fastholdelser er stort set fordoblet fra 24 til 47. Til gengæld er der sket et markant fald i antallet af ansøgninger om tilladelse til magtanvendelse, som også indgår i totalen, nærmere bestemt fra 19 til blot 2. Antallet omfatter også de borgere fra Ikast-Brande, som er placeret i tilbud udenfor kommunen.

Fastholdelse forekommer typisk i situationer, hvor personalet vil beskytte sig selv eller andre borgere mod vold.

Af de 54 indberetninger uden ansøgning er 44 vurderet lovlige og 9 ulovlige, mens 1 sag mangler at blive afsluttet. Ud af de 9 magtanvendelser, som vurderes ulovlige, har 5 ikke været tydeligt nok beskrevet i forhold til risikoen for personskade, men tilbuddet vurderes ikke at have kunnet handle anderledes. 3 af de ulovlige magtanvendelser er sket i forbindelse med en sundhedsfaglig ydelse som f.eks. blodprøvetagning, hvilket der ikke er hjemmel til i lovgivningen, og den sidste magtanvendelse vedrører tilbageholdelse i egen bolig.

På Brande Åcenter er antallet af indberettede magtanvendelser gået fra 18 til 0, mens man på Skovbjergparken i Ikast er gået den modsatte vej fra 1 til 15. Bøgehusene ligeledes i Ikast er gået fra 17 til 28 indberetninger, mens antallet af indberettede magtanvendelser fra bosteder udenfor kommunen uændret udgør 8. For Bøgehusenes vedkommende oplyses det, at 21 af indberetningerne vedrører den samme borger.

Også indenfor ældreområdet bliver der ført nøje regnskab med antallet af magtanvendelser, og her har man haft mere held med at erstatte magtanvendelse med omsorg, pleje og socialpædagogiske metoder: I løbet af hele 2015 er der blot indberettet 7 tilfælde af magtanvendelse, hvor der ikke på forhånd var givet tilladelse.


Ordet er dit