Tip os log ind
Carsten Kissmeyer

Arbejdspladser i Ikast-Brande en fordel for hele Danmark

Kommunen vil sammen med Danmark på Vippen analysere på arbejdspladser
19. marts 2015, 08.26

Arbejdspladser Ikast-Brande Kommune vil sammen med Landsforeningen Danmark på Vippen undersøge, om en investering i arbejdspladser i Ikast-Brande vil være en fordel for hele Danmark og skabe flere jobs end den tilsvarende investering i København.

Det sker som opfølgning på, at Danmark på Vippen i sidste uge punkterede myten om, at arbejdspladser i København er en fordel for hele Danmark. København har i mange år markedsført en påstand om, at 100 jobs i København skaber 20 jobs i resten af landet.

Den påstand er forkert. Det har Danmark på Vippen nu dokumenteret, og har dermed skabt grundlag for en helt ny tilgang til, hvor man skal investere for bedst at gavne hele Danmark.

Danmark på Vippen erobrede torsdag i sidste uge sammen med Jyllands-Posten dagsordenen på kommunernes topmøde i Aalborg, da Jyllands-Posten offentliggjorde nogle af resultaterne fra Danmark på Vippens kommende Hvidbog om fremtidens Danmark.


Hvidbog om fremtidens Danmark

I Hvidbogen dokumenteres det, at Hovedstadens mangeårige påstand om, at 100 nye arbejdspladser i København skaber 20 arbejdspladser i resten af landet, ganske simpelt er forkert. Alt tyder tværtimod på, at arbejdspladser i det Lokale Danmark vil skabe mange flere arbejdspladser i det øvrige Danmark, end arbejdspladser i de store byer vil kunne gøre. Eller som Jyllands-Posten skrev i sin leder den 13. marts om Københavnerpåstanden: ”… det er i bedste fald en myte – i værste fald en løgn.”


Vi er en del af Produktions-Danmark

- Ikast-Brande Kommune er en del af Produktionsdanmark. Vi har en erhvervsstruktur, der i høj grad er baseret på de erhverv, der tjener penge hjem til Danmark. Det er først og fremmest fødevareproduktion, grøn energi, tekstil/design/interiør og leverancer til byggeriet. Med Danmark på Vippens nye undersøgelse vil vi finde ud af, hvilke typer af arbejdspladser der for alvor skaber afledte arbejdspladser. Jeg tror på, at den undersøgelse vil dokumentere, at en investering i arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune vil være en rigtig god forretning for hele Danmark, fastslår borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune.

Positive effekter med arbejdspladser i provinsen Landsforeningen Danmark på Vippen har samlet en række af Danmarks førende forskere på området, og de er i fuld gang med at dokumentere effekterne af, at man fra politisk hold har forsøgt – mere eller mindre bevidst - at skævvride Danmark ved at koncentrere indsatsen omkring de to største byer.


Det drypper ikke på provinsen

- Det drypper ikke på provinsen, når det regner på Hovedstaden. De tal, der meget ofte fremhæves i debatten om vækst i Danmark, er baseret på så tyndt et grundlag og så få og skæve data, at de er forkerte. Rent faktisk viser flere forskningsresultater den modsatte sammenhæng: At arbejdspladser placeret i resten af landet har en mere gunstig effekt på skabelsen af arbejdspladser i Hovedstadsregionen end omvendt, konkluderer fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sit kapitel om Jobskabelse i København i den kommende Hvidbog fra Danmark På Vippen.


Vi skal have svar på vigtige spørgsmål

Danmark på Vippen forventer at undersøgelsen viser, at jobs, der typisk ligger uden for de to store bycentre, skaber mere velstand end jobs i de to store byer.

- I Danmark på Vippen vil vi meget gerne vide, hvilke jobs der bidrager mest til at sikre Danmarks velfærd, og hvor de jobs bedst placeres. Og vi vil gerne vide, hvad de enkelte jobs i gennemsnit kaster af sig i resten af landet. Det er egentlig simple, men meget vigtige spørgsmål, og jeg synes, det er besynderligt, at landspolitikerne ikke for længst har krævet svar på dem, fortæller Kim Ruberg, der er bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen.

Han fortsætter: - Det tror vi på, da jobs i industri og landbrug normalt skaber servicejobs. Med henblik på fødevarer og industri er Ikast-Brande Kommune et rigtig godt eksempel på den del af Danmark, der reelt skaber værdierne, og derfor giver det mening at inddrage netop Ikast-Brande Kommune i den kommende undersøgelse.


Ordet er dit