Tip os log ind
Foto: Adobe Stock Photo

Åbent brev til byrådet

05. april 2019, 07.45

Debat Det var med skuffelse og bekymring, at vi i det frivillige mentorkorps modtog beskeden om, at Ikast-Brande Byråd har vedtaget at spare koordinatorstillingen væk fra 2019. Vi håber Byrådet vil tage sagen op til fornyet overvejelse og ændre beslutningen om at nedlægge stillingen.

I det frivillige mentorkorps mener vi, at nedlæggelsen af koordinatorstillingen er en uheldig og kortsigtet beslutning, som kan få alvorlige konsekvenser for en af de allersvageste og mest sårbare grupper af unge mellem 15 og 30 år i kommunen. Disse unge er kendetegnet ved at have svært ved at finde fodfæste i samfundet og i livet. De har ofte lidt nederlag, kan have misbrugsproblemer, være ordblinde, have psykiske og sociale udfordringer, og mange har manglet støtte og omsorg fra familien under opvæksten.

Det er her vi som frivillige mentorer gør en forskel som ressourceperson for den enkelte. Med engagement og menneskelighed hjælper vi den unge med at overskue og strukturere hverdagen og dens udfordringer og giver det lille puf, som kan være afgørende for, om den unge kommer videre i livet med eventuel uddannelse og arbejde. En af vores store forcer er netop, at vi er frivillige. Vi repræsenterer ikke systemet og kan derfor have den enkeltes fortrolighed. Det kommer ikke videre, og der er ingen evt. systemmæssige repressalier overfor den enkelte unge. En anden indlysende fordel ved det frivillige mentorkorps er, at vi er billige i drift. Det koster 25 timers løn om ugen til en koordinator samt lidt udgifter til erfaringsudveksling i mentorkorpset. Vi stiller os derfor uforstående overfor, at man i Byrådet har valgt at spare koordinatorstillingen væk.

I det frivillige mentorkorps er vi enige om, at koordinatoren er afgørende for, at vi som frivillige mentorer kan fortsætte i mentorkorpset. En af koordinatorens store opgaver er at matche den unge med en frivillig mentor, og vores holdning er, at en professionel koordinator er en forudsætning for vores arbejde. Vi har i den grad trukket på den nuværende koordinator, som med sin erfaring og faglige kompetencer har fungeret som back-up og tovholder og givet os tryghed og uvurderlig sparring.

Byrådets forslag om, at vi kan fortsætte i frivilligt regi og blive selvkørende, evt. under en anden organisations paraply, er vi ikke interesserede i. Der er behov for en professionel koordinator.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune