Tip os log ind
  • 1/: Områdeleder Solvejg Nielsen i haven ved Bøgildlund.
    Foto: Henrik Ole Jensen
  • 1/: Et eksempel på de fotografier, som pryder væggene på Bøgildlund, og som beboerne gerne må røre ved. Billederne er simple og genkedelige for en skadet hjerne.
    Foto: Henrik Ole Jensen
  • 1/: Bøgildlund Plejecenter. Leder Lisa Knudsen.

Bøgildlund indvies: Erfaringer er blevet indsamlet

Mange er kommet til orde i forsøget på at skabe de bedst mulige rammer for beboerne på Bøgildlund
11. april 2019, 16.10

I forbindelse med forarbejdet med Bøgildlund blev flere medarbejdere, ledere, pårørende og andre bedt om at komme med deres tanker omkring, hvordan man kunne designe et plejecenter, hvor det både var enormt rart at bo, at arbejde og at komme som gæst.

Det fortæller Solvejg Nielsen, områdeleder for hjemmesygeplejen i Ikast-Brande Kommune.

- De blev alle bedt om at komme med deres fortælling om, hvad deres drømmescenarie ville være, siger hun.

Mange af tankerne er blevet tænkt ind i forbindelse med realiseringen af Bøgildlund, der huser 24 beboere og derudover har et daghjem, som bruges af beboere, som bor hjemme.

- Bevægelse er et overordnet tema. Beboerne skal kunne bevæge sig rundt uden at fare vild eller end i blindgyde - de skal altid kunne komme tilbage til udgangspunktet. Men de skal også bevæges psykisk, siger Solvejg Nielsen.


Sanserum

Derfor er der blandt andet lavet et sanserum, hvor beboerne kan blive stimuleret af lyd, lys, farver og billeder. Det kan godt være, at en demensramt beboer ikke kan huske, at vedkommende har set en film med havet og hørt dets brusen.

- Men de følelsesmæssige oplevelser lagres i kroppen.

I det hele taget spiller følelser meget på Bøgildlund.

- Vi har træ på væggene, og der er arbejdet meget med det rigtige lysfald for at få stedet til at virke hjemligt. Der er store vinduer på værelserne, og man kan lægge en pude i vindueskarmen og sidde der og følge naturens gang udenfor. Det er vigtigt, at vi får trukket naturen inden for, men vi har også en have, så beboerne kan komme ud, siger Solvejg Nielsen.

På andre plejecentre har beboerne egne terasser, men på Bøgildlund er det en fælles, fordi beboere med demens søger hinanden.

På væggene hænger genkendelige billeder - en stor isvaffel, glade børn, en traktor på marken, bare tæer i sandet.

- Det er nemt for en skadet hjerne at forstå, og de må gerne røre ved billederne.


Omsorg, bevægelse og livskvalitet

Udover bevægelse er også ord som omsorg og livskvalitet væsentlige elementer i arbejdet med de ældre i kommunen.

- Vi har været på konferencer, set på andre plejecentre og haft et tæt samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens og mange af de tanker og viden, har vi arbejdet videre med og forsøgt at indrette Bøgildlund ud fra, siger Solvejg Nielsen.

De er for eksempel små finesser, som at der er glas ind til kontorerne, så personalet er synligt for beboerne, selvom det er på kontoret, og samtidig kan personalet 'holde øje' med beboerne.

- Stedet er også indrettet med stort fokus på akustik. En dement hjerne bliver lettere påvirket, der er ikke noget filter, og det tager vi hensyn til. Derfor er der heller ingen gennemgående gange i fællesrummet, da det ville forstyrre for meget.


Ordet er ditMere Ikast