Tip os log ind
Foto: Tom Laursen

BioMar fortsætter fremgangen

I forbindelse med offentliggørelsen af halvårs-rapporten i august opjusterede fiskefoder-producenten BioMar forvent-ningerne til årets omsætning og overskud, og da virksomheden i sidste uge aflagde kvartalsrapport, blev forventningerne skruet yderligere en tak i vejret
19. november 2019, 08.23

Brande Prognosen lyder nu på en omsætning på 11 milliarder kroner og et overskud på den primære drift (EBITDA) i intervallet 900 - 930 mio. kroner. Opjusteringen kommer på baggrund af et tredje kvartal, hvor omsætningen er vokset med 10 % i forhold til året før (fra 3,1 til 3,4 mia. kroner), mens resultatet før skat er steget med 25 % til 260 mio. kroner. Fremgangen fordeler sig mellem alle BioMars tre divisioner, laks, EMEA og Emerging Markets; mest markant i de to førstnævnte, mens Emerging Markets trods et lille fald i de afsatte mængder også har opnået fremgang i omsætningen, hvilket blandt andet tilskrives introduktionen af nye produkter og serviceydelser.

På BioMars fabrik i Ecuador er der sat gang i en udvidelse med endnu en produktionslinje, som vil forøge kapaciteten med 40.000 tons foder årligt, og den chilenske fodervirksomhed Alitec Pargua betegnes nu som fuldt integreret med BioMars to øvrige produktionsenheder i Chile efter opkøbet af den resterende halvdel af aktierne i selskabet 7. juni - indtil da ejede BioMar 50 % af den chilenske virksomhed.

Opførelsen af en ny fabrik i nærheden af Shanghai, der er løbet ind i flere forsinkelser undervejs, er nu gået ind i den afsluttende fase, en ny fabrik i Tasmanien med en årlig produktionskapacitet på 110.000 tons foder forventes klar i starten af 2020, og på fabrikken i Brande forventer man at være færdig med den igangværende udvidelse - en investering på ca. 100 mio. kroner - inden årets udgang.

Aktiemarkedet kvitterede straks for opjusteringen fra BioMar og flere af de øvrige datterselskaber i Schouw & Co. A/S med en kursstigning på 6,5 % til en slutkurs på 528.


Ordet er ditMere Erhverv