Tip os log ind
Biomar i Brande har opskrevet forventningerne til årets omsætning.
Foto: Tom Laursen

BioMar skruer op for forventningerne

I forbindelse med sidste uges offentliggørelse af halvårsrapporten valgte fiskefoder-producenten BioMar at opskrive forventningerne til årets omsætning med en halv milliard kroner til i alt 10,8 milliarder kroner. Samtidig hæves forventningerne til resultatet før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) med 50 millioner kroner
30. august 2019, 06.43

Brande Det har BioMar valgt at gøre på trods af et første halvår, der kun på grund af særlige forhold har været marginalt bedre end 1. halvår 2018. Omsætningen voksede ganske vist med 5,7 procent til 4,65 milliarder kroner, men en del af stigningen (ca. 40 millioner kroner) kan henføres til positiv udvikling i valutakurserne. Samtidig skyldes det meste af halvårets fremgang i resultatet efter skat fra 115 til 151 millioner kroner en regnskabsteknisk indtægt på 29 mio. i forbindelse med BioMars overtagelse af de resterende 50 procent af aktierne i den hidtil delvist ejede chilenske fodervirksomhed Alitec Pargua.


Laksedivision

BioMars laksedivision har tabt terræn i Norge, hvor effekten af en række tilpasninger dog nu så småt begynder at slå igennem. Ligeledes har afsætningen i Tyrkiet været under pres, men tilbagegangen modsvares i væsentligt omfang af fremgang i både Chile og Skotland.

Produktionskapaciteten i Ecuador står foran en yderligere udvidelse, mens opførelsen af en ny fabrik i nærheden af Shanghai er løbet ind i flere forsinkelser. Forventningen er, at den bliver klar til ibrugtagning inden årets udgang, mens den ekstra produktionslinje i Ecuador ligesom en ny fabrik i Tasmanien forventes klar i starten af 2020.


Fabrikken i Brande

Også på virksomhedens fabrik i Brande er der fuld gang i udvidelsesplanerne. Her investerer BioMar ca. 90 millioner kroner i en ny produktionslinje, som, når den er klar inden årets udgang, vil gøre fabrikken til BioMars største, laksemarkederne fraregnet.


Ordet er ditMere Erhverv