Tip os log ind
Der var et massiv fremmøde til aftenens vindmøllemøde i Isenvad - hvor bekymringerne for de store vindmølle var tydelige foto laila kempel

Blæsten går frisk i Isenvad: Byen er bekymret over udsigt til store vindmøller

Massiv fremmøde da lokalrådet indbød til borgermøde onsdag aften
26. november 2015, 09.59

VIND Der blæser i øjeblikket kraftige vinde omkring Isenvad. Flere store vindmølleprojekter er planlagt rundt om byen, der nu rejser sig som en stor sort bekymringssky.

Onsdag aften havde lokalrådet inviteret byen til borgermøde - foranlediget af en gruppe borgere, der kalder sig Fremtidens Isenvad, der er bekymret for konsekvenserne af den første store vindmøllesag i Ikast-Brande Kommune.

Københavnerheden syd for Isenvad er udset til at skulle rumme otte 150 meter høje vindmøller, og planen er så langt fremme, at der formentlig inden byrådet går på juleferie sendes en plan i offentlig høring.

Hovedparten af de 200 fremmødte i Sentrum gik formentlig fra mødet med en hel anden overbevisning. De er måske knap så begejstret for, at de skal have de nye mastodonter som naboer.

Lars Jensen - formand for lokalrådet indledte mødet ved at gennemgå de faktuelle ting, der ligger forud for vindmølleprojektet.

Han udtrykte også bekymring for, at boligerne i Isenvad vil falde i værdi, at afstandskravet til skolen bliver et problem og opfordrede derfor byrådet til at gøre som kollegerne har gjort tyve andre steder i Danmark.

Her har politikerne enten helt trukket stikket, eller valgt at lade projektet dvale indtil Kræftens Bekæmpelse offentliggør en stor rapport i 2016/2017.

Der findes utallige historier om folk, der mistrives og bliver direkte syge af at bo tæt på de store vindmøller, der er bare ingen valide undersøgelser, der dokumenterer, at det er vindmøllernes skyld.


Om lidt bliver her stille...

En af modstanderne er Peter W. Sørensen, der for få år siden var en af drivkrafterne bag multihuset Sentrum, som lagde rammer til det store borgermøde.

- Nu sidder vi her og kan nyde resultatet af vores anstrengelser - vi stod sammen og beviste at det umulige kunne lade sig gøre. Vi lavede en Vision 2020. Vi så lyset og kan sole os i succesen. Men nu trues vi af sorte skyer, sagde Peter Sørensen.

- 1200 meter fra hvor jeg står lige nu vil de starte et stort vindmølleprojekt. Hvis man mener det seriøst, så trækker mange familier stikket - flytter herfra og hvad så med skolen og vores fine projekt....om lidt bliver her stille meget stille, mente Peter Sørensen og opfordrede til, at byrådet gjorde som kollegerne andre steder.

- Havmøller på land har ingen gang på jord- I må erkende, at I tog fejl, sagde Peter Sørensen

Han var klar over, at det er for nemt at stå og sige, at man ikke skal have møllerne, uden at have argumenterne i orden.

- Er I klar over, at vi ikke kan få vores boliger og ejendomme vurderet fordi vi er udpeget vindmølleområde. Der er ingen der vil røre os, når vi er udpeget. Derfor har jeg svært ved at forstå, at man forsøger at lokke med en masse penge, der kan komme Isenvad til gavn. De penge kan kun bruges en gang - møllerne skal stå her i tyve år. Vi bliver nødt til at tænke langsigtet og vi har kun et skud i bøssen, og det er nu, understregede han.


Søsyg i sofaen

Svend Kristiansen - også fra Fremtidens Isenvad - er uddannet flymekaniker, måletekniker og sågar indehaver af sort bælte i statistik som han sagde.

Han såede tvivl om de tal, der lægges frem af vindmølleindustrien og var specielt bekymret fra de tryksviningerne de store møller vil forårsage.

- I risikerer at blive søsyge af sidde i jeres egen sofa. Møllevingerne laver tryksvingninger når de kører rundt og det påvirker vores indre øre og vores balance, der sender signaler til vores hjerne om, at vi er i konstant bevægelse, selv om vi sidder i sofaen. Og vi kan ikke bare gå fra stuen og på badeværelset for at undgå tilstanden - det vil være det hele tiden og over det hele, advarede han og kom med et par andre tekniske kommentarer til vindmagernes tal, som han var meget skeptisk omkring.


Ordet er dit