Tip os log ind
  • 1/: Holdet bag Jysk Vandrensning linet op samme med en af de store beholdere til rensning af vandet. Fra venstre, Steffen Holm Nielsen, Bo Bach Jonasson, Henrik G. Andersen, Knud Nielsen, Jesper Skovbjerg Nørgård og Peter S. Holgersen. Steen Albæk Jønsson er ikke med på billedet.
    Foto: Villy Guldbrand Jensen
  • 1/: Knud Nielsen har beskæftiget sig med rent vand siden 1973. Siden 2012 har Henrik G. Andersen været medejer af firmaet.
    Foto: Villy Guldbrand Jensen

Brande et mekka for vandrensning

Ud af 7 aktive firmaer indenfor vandrensning ligger de tre i gamle Brande Kommune og en i Give. Jysk Vandrensning er et af de ældste indenfor branchen og 1. april 2019 kunne indehaveren Knud Nielsen fejre 25 års jubilæum som selvstændig
19. april 2019, 11.52

Brande Knud Nielsens entre i vandrensningsbranchen går dog helt tilbage til 1973, hvor han som nyudlært blikkenslager i Hovedgård ved Horsens fik arbejde hos Egon Birkkjær Lauritsen, der i sin tid startede Jysk Vandrensning i Blåhøj og siden flyttede firmaet til Brande.

I 1994 købte Knud Nielsen virksomheden, der i mellemtiden var blevet solgt og nu var flyttet til Holstebro, og han flyttede virksomheden tilbage til Brande til en adresse på Vejlevej.

I 2004 byggedes de nuværende bygninger på Jyllandsvej 49 i Brande, hvor firmaet i dag har til huse og beskæftiger otte mand.


En branche i udvikling

Fra starten, hvor det primært var landbrugsejendomme der havde brug for rent vand til både husholdning og dyrene, er det i dag de mange mindre vandværker i Danmark og større virksomheder der gør brug af firmaet.

- Vi arbejder for eksempel for Statens Havariskole i Frederikshavn, hvor man har genbrug af vandet i deres store anlæg, hvor der simuleres vandskader på skibe.

Også firmaer der arbejder med undervognsbehandling ønsker genbrug af vandet, og her kan vi tilbyde anlæg der renser vandet, så det kan bruges igen og igen, fortæller Knud Nielsen, der dog stadigvæk har landbrug som kunder.

- I dag er det bare betydeligt større bedrifter. Vi laver for eksempel vandrensning hos en besætning på 2500 køer.


Genbrug af vandet

Det bliver mere og mere udpræget at mange ønsker at genbruge deres vand.

I København har vi f.eks. hos flere boligselskaber. lavet flere anlæg hvor sekundavand - det vand der ikke bruges til at drikke eller vaske sig i - bliver genbrugt. Både for at spare på vandforbruget og for at være mere økonomisk bevidste.

Et andet problem der har været aktuelt på det sidste er frygten for legionella. En luftbåren virus der trives i vandrør. Ofte fordi man - af sparehensyn - har skruet ned for temperaturen på vandet.

Her kan vi med få midler sikre at legionellaen ikke opstår i vandrørene.


Overvågning af anlæg

Jysk Vandrensning har omkring 25 vandværksanlæg de servicerer spredt over hele landet.

- Vi følger dem på skærme her i huset, fortæller Knud Nielsen. Primært for at sikre dem mod uønskede personer der trænger ind på de aflåste områder, men også hvis der er pumper der sætter ud eller der sker andet uønsket.

Kravene til at arbejde med vandværker er stigende.

Blandt andet skal alle medarbejdere have bestået et hygiejnekursus inden de må beskæftige sig med vandet og anlæggene.

- Det finder jeg helt i orden, til gengæld så jeg gerne at man hævede nogle af de restriktioner vi har på vandrensningen, fortæller Knud Nielsen.

Blandt andet må vi ikke rense vandet for pesticider, bakterier og tungmetaller, selv om vi har metoderne til det.

Her forlanger myndighederne en ny boring.


Ud i den store verden

Da Brande Bladet var på besøg var man i gang med at læsse en lastbil, der skulle have 8 anlæg med til Ukraine.

Det er langt fra første gang at der leveres anlæg ud af landet.

- Vi har blandt andet leveret til Rumænien, Rusland, Sverige, Tyskland, ja helt over til Kaliningrad, men de fleste opgaver er dog i Danmark, understreger Knud Nielsen, der bl.a. servicerer Ledreborg slot og andre større brug i Danmark.

Om fremtiden lyder det fra Knud Nielsen: Den ser lys ud for vores branche. Der bliver mere og mere brug for rent vand - uanset om det er genbrug eller vand fra underjorden der skal renses.


Ordet er ditMere Brande