Tip os log ind

Brandes nye bydel

På byrådsmødet 8. april gav et enigt byråd strukturplanen for Brande Syd med undertitlen "Mellem by og bakke" det blå stempel
21. april 2019, 12.34

Brande Forarbejdet, der har stået på gennem en længere årrække, er dermed tæt på at udmønte sig i flere hundrede byggegrunde fra Ny Sandfeldvej i vest til Hyvildvej i øst.

Som den foreløbig sidste tilføjelse til strukturplanen skal den forbindelsesvej, Venstres Carl Jensen i sine mange år som byrådsmedlem for Fælleslisten stædigt har kæmpet for, tegnes ind i planen. Til stor tilfredshed for Venstremanden fra Blåhøj.

Vejen skal forbinde Brandlundvej med Hyvildvej og fungere som adgangsvej til hele det kvarter, der forventes at skyde op syd for Brande i løbet af de kommende år.

Det er dog ikke i det område, de første byggegrunde skal udstykkes. I stedet lægger man ud på Ny Sandfeldvej, hvor kommunen i forvejen ejer jorden, og 2. etape kommer til at ligge syd for Enkehøj og Feddet i den stik modsatte ende af planområdet.

- Hvis først vi får taget hul på bylden, går det stærkt med at få noget vækst, konstaterede Fælleslistens Henrik Kraglund, der kaldte området ved Ny Sandfeldvej for "det rigtige sted at starte" alt taget i betragtning.


Kom i gang

Bo Sand Kristensen (DF) ser ikke grunden, hvor Præstelundskolen ligger i dag, som en del af Brande Syd, som der oprindeligt var lagt op til i forslaget, mens Annette Mosegaard (K), der er formand for Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget, kom med en klar opfordring:

- Kom nu i gang.

Formand for Teknik- og miljøudvalget, Henrik Engedahl (V), lagde op til et åbent borgermøde "i marken", og det var afholdelsen af dette borgermøde, Annette Mosegaard ikke ønskede skulle forsinke processen.

- Vi vil jo så gerne ha' mere end en vare på reolen, lød det fra Fælleslistens Lotte Stoltenborg, der gerne så, at der bliver skubbet på i forhold til udbygningen af området ved Enkehøj, og at der også kommer private investorer ind over. Det fik Dansk Folkepartis Trine M. Kristensen til at løfte en pegefinger:

- Strukturplanen skal følges til punkt og prikke, hvis det her skal lykkes, sagde hun, ikke mindst fordi vand som bekendt løber nedad. Netop vandet og dets vej fra toppen af Petersborg og Den Gyldne Middelvej ned mod Brande Å spiller en stor rolle i området og er derfor integreret del af strukturplanen.


Ordet er ditMere Brande