Tip os log ind
  • 1/: Helle Rosengren fra Ikast-Brande Kommunes Drifts- og Anlægsafdeling kunne blandt andet fortælle, at der parkeringspladsen ved det gamle posthus kan sænkes, så den kan fungere som et forsinkelsesbassin til tilfælde af skybrud.
    Foto: Kim Kristensen
  • 1/: Udkast til ændret vejprofil på Strøgets nordlige ende - set ned mod stationen. Bilen til højre på billedet holder parkeret. Cyklisterne kører på cykelstierne, der er markedet med lysegråt. Vejen bliver ensrettet. ?Illustration: Ikast-Brande kommune

Byfornyelse fra vision til gravearbejde

42 personer deltog i det fjerde borgermøde om Perron 7430, der til foråret betyder gravearbejde på Strøget
25. november 2016, 19.56

Ikast Gravemaskinerne kommer. Vi må hellere advare jer.

Sådan sagde Henrik Engedahl (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, da han i Kunstpakhuset i aftes bød 42 fremmødte velkommen til det fjerde borgermøde omhandlende den tiltrængte ansigtsløftning af stationsområdet i Ikast.

Et projekt kaldet Perron 7430.

- Det skal være skidt, før det bliver godt, bemærkede ingeniør Erik Andersen fra Ikast-Brande Spildevand. Han oplyste, at man til april næste år - eller lidt før, afhængigt af vejret - går i gang med at grave den nordlige ende af Strøget op- fra Frisenborg Allé til Lille Torv.

Maskinerne og enkelte skovle graver to meter ned, hvor der skal placeres en ny regnvandsledning. Man begynder ved stationen og arbejder sig opad.


Gaden ensrettes

På et eller andet tidspunkt spærres denne del af Strøget af for gennemkørende trafik. De beboere, der har mulighed for at køre bagind til deres boliger, får absolut en fordel.

I forbindelse med byfornyelsen gøres den pågældende del af Strøget ensrettet. Desuden ændres vejprofilen, og der lægges helt ny belægning.

Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan for området. Det er i offentlig høring frem til 18. januar næste år. I hele perioden vil alle, der har noget på hjerte, kunne komme med ønsker, forslag eller eventuelle indsigelser. Det forventes, at lokalplanen vedtages endeligt af byrådet 11. april 2017.

Noget af det mest markante i projektet er, at kommunen vil give plads til, at der kan opføres tre punkthuse kaldet »Olympia-husene« i kanten af parken over for Kunstpakhuset.

For at få nybyggeriet til at falde naturligt ind i kvarteret og matche Kunstpakhuset, kunne kommunen godt tænke sig, at husene blev opført i træ og med tagpaptag - med tydelig reference til det gamle pakhus - og tagpapfabrikken.


Kommunen køber villa

Planchef Karina Kisum Jensen oplyste på mødet i aftes, at kommunen har købt villaen på Frisenborg Allé 9, så det bliver muligt at realisere byggeplanerne.

Der er foreløbig ingen bygherre, der har meldt sig med et projekt.

Planchefen kunne endvidere fortælle, at kommunen er i dialog med ejeren af værtshuset Spinderokken om at få revet en af områdets grimmeste ruiner, bagbygningen til Spinderokken ned. Hvilket vil give et noget pænere indtryk af byen for dem, der ankommer med toget.

I Perron 7430 indgår ligeledes en sti langs banen fra Kunstpakhuset til Nordlysvej. Kommunen er i kontakt med Icopal, hvad stien angår.


Soppebassin med biler

Det er planen, at parkeringspladsen lige vest for det gamle posthus på Lille Torv skal sænkes, så arealet kan bruges til at opbevare regnvand på, når sluserne for alvor åbner sig fra oven.

Vandet kommer til at stå i cirka 10 centimeters højde en periode, indtil der igen er kapacitet nok i kloakker og rør.

Hvis familien Rasmussens flotte, gamle ejendom på hjørnet af Strøget og Frisenborg Allé rives ned - og det er der meget, der tyder på, åbnes der op for nybyggeri på denne plads. Endegavlen på ejendommen har længe truet med at kollapse.

- Jeg tror, huset er bygget på tre mursten som sokkel. Så det er faktisk flot, at det har stået i 100 år, bemærkede planchef Karina Kisum Jensen, som tilføjede:

- Det skærer i hjertet, hvis man skal give tilladelse til, at den må rives ned.

Med hensyn til Dr. Schwærters Plads og området bagved, der går helt hen til Icopal, lægges der op til ændringer i lokalplanen. Det vil betyde, at der kan bygges boliger på pladsen ud til Strøget, men ikke lige bagved. Til gengæld skal der kunne bygges længere henne af pladsen.

- Vi tager nogle byggerettigheder ud, som planchefen sagde.


Sigtepunkt savnes

På Lille Torvs vestlige del foreslås det at anlægge et lille afgrænset torv, måske med en rulleskøjtebane. Det primære mål er, at der kommer liv på stedet.

- Jeg synes, at visionen mangler et sigtepunkt. Det kunne man få ved at placere et kunstværk for enden af Strøget. Og gerne et kunstværk, man kan bevæge sig på. Det skal være noget, der markerer, at »her sker der noget«, som planchef Karina Kisum Jensen udtrykte det.

Kunstpakhuset lovede at være behjælpelig med at finde et passende kunstværk samt eventuelle bidragydere til finansieringen.

Byplanlæggerne vil generelt have stor fokus på belysning og tilgængelighed.

- I dag er det utrygt at bevæge sig rundt hernede, når det er mørkt, sagde planchefen, som tilføjede, at stationsområdet skal være alle borgernes byrum. Det skal være et sted, hvor man føler sig velkommen.


Rulleskøjtebanen

Efter kaffen og kringlen blev de fremmødte i Kunstpakhuset bedt om at trække i arbejdstøjet.

Kommunen ville gerne have forslag til, hvor der fremover kan skabes mere aktivitet mellem husene i det, planchef Karina Kisum Jensen har kaldt Ikasts svar på Christianshavn. Det er på grund af området sammensætning af beboere.

»En af styrkerne ved stationsområdet er netop forskellighederne«, som planchefen har sagt under et af de tidligere borgermøder.

Blandt mange forslag, der alle blev afleveret til værterne fra kommunen, var en Facebook-side og eller en app med navnet »Perron 7430«, et samlingspunkt med borde stole og grillplads, en billedskole, en rulleskøjtebane og meget, meget mere.


Ordet er dit