Tip os log ind
Bo Sand Kristensen

Debat: Danmark i balance

24. maj 2019, 15.30

Debat De senere år er udtryk som udkantsområder og vandkantsområder dukket op i medierne. Det er et udtryk for, at der er sket en skævvridning i udviklingen af vores dejlige land. Nogle områder især i øst blomstrer op og andre primært i vest sygner hen.

Arbejdspladser:

I denne regeringsperiode er man begyndt at udflytte statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen - og den udvikling skal gerne fortsætte med øget styrke i den kommende periode. Ligeledes bør der arbejdes på at udflytte nogle uddannelsesinstitutioner, der både sikrer arbejdspladser og giver de unge mennesker en mulighed for at blive i nærområderne, frem for at flytte til de store byer. Det skaber lokal bosætning og liv i by og på land.

Udligning:

Mange kommuner, også her på egnen, kæmper med at holde økonomien kørende. Borgere i alle kommuner forventer helt berettiget den samme service, men indtægtsgrundlaget er vidt forskelligt fra kommuner i øst til kommuner i vest.

En meget stor del af den produktion, vi har i landet, skabes netop i kommunerne i vest, og derfor er det vel kun rimeligt, at der også tilføres midler hertil.

Der er brug for en ny udligningsordning mellem kommunerne, så det sikres at alle borgere - ung som ældre - kan få en ordentlig og fair service fra kommunen.

Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde benhårdt på at sikre et Danmark i balance.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune