Tip os log ind

Det halter med CO2-regnskabet

22. juni 2018, 06.46

miljø I 2009 indgik Ikast-Brande Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Det indebar blandt andet, at kommunen forpligtede sig til at reducere co2-udledningen med to procent fra de kommunale bygninger og transport.

Dette tilsagn har kommunen dog haft mere end vanskeligt med at leve op til. I det forløbne »regnskabsår« er det endda gået den helt forkerte vej og er blevet til en øget udledning af CO2 på 0,6 procent, så man nåede op på en samlet udledning på 6386 tons.

Det er dog stadig væsentlig mindre end i 2009, hvor aftalen blev indgået. Her blev der udledt 7658 ton.

Det er kun lykkedes Ikast-Brande Kommune at overholde aftalen to gange i den årrække, den har eksisteret. Det var i 2011, hvor der blev konstateret et fald på 3,8 procent og i 2016, hvor reduktionen blev målt til 2,2 procent.


Ordet er ditMere Ikast-Brande