Tip os log ind
Kaare Graversen - respekteret som politiker og tidl. byrådsmedlem - meldt til politiet. Carsten Kissmeyer anser episoden for en tanketorsk. Men valgbestyrelsen må og skal reagere i den slags tilfælde. (
Foto: Flemming Hansen)

DF-valgstyrer anmeldt til politiet

VALG | Kissmeyer er dog overbevist om at det var en tanketorsk
26. maj 2014, 13.14

POLITI | En enig valgbestyrelse for Ikast-kredsen har på sit møde mandag formiddag besluttet at politianmelde valgstyrer Kaare G. Graversen (DF) på baggrund af en episode ved optællingen af Europa-Parlamentsvalget søndag 25. maj 2014 på afstemningsstedet i Brande.


Under optællingen af stemmerne noterede Kaare G. Graversen på to brevstemmesedler to kandidatnavne. De administrative hjælpere opdagede det og stoppede ham.


Valgstyrerformanden i Brande kontaktede ca. kl. 22 formanden for valgbestyrelsen, Carsten Kissmeyer (V), og Kaare G. Graversen blev bortvist fra at deltage i optællingen.


Der er alene tale om to brevstemmesedler, og de to stemmer er kendt gyldige som stemmer på liste N, Folkebevægelsen mod EU.


Valgsekretariatet orienterede straks derefter Økonomi- og Indenrigsministeriets valgenhed om situationen. Ministeriets valgkonsulent indstiller, at valgbestyrelsen politianmelder valgstyrer Kaare G. Graversen for episoden. Samtidig konstaterede ministeriet, at situationen var håndteret korrekt.


Der er ved valgsekretariatets gennemgang af alle stemmer fra Brande ikke fundet tegn på flere uregelmæssigheder.


Baggrunden for, at valgbestyrelsen reagerer på en episode som denne, er for at værne om valgets demokratiske troværdighed.


- Sagen ærgrer valgbestyrelsen, og vi håber, at sagen bliver hurtigt afgjort. Med politianmeldelsen får vi en objektiv og uvildig undersøgelse af hændelsen, siger Carsten Kissmeyer (V), formand for valgbestyrelsen, og han tilføjer:


- Personligt betragter jeg episoden som en tanketorsk, slutter Carsten Kissmeyer.

Valgbestyrelsen består af:


Carsten Kissmeyer (V)

Preben Christensen (Å)

Simon A. Vanggaard (DF)

Frank Heidemann (S)

Tove Videbæk (K)


Ordet er dit