Tip os log ind
  • 1/: Direktør Jørgen Bæk
  • 1/:
  • 1/:
  • 1/:
  • 1/: Planchef Karina Kisum

Dialog på forkant fremmer forretningen

20. september 2017, 19.00

BRANDE Gennem flere år har Andels-kartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a. (AKM) i Brande arbejdet med en storstilet plan for udviklingen af virksomheden. Som led i planen er AKM - som er en af verdens mest moderne og effektive kartoffelmelsfabrikker, ejet af 355 andelshavere og andelshaver i salgs- og produktudviklingsselskabet KMC ligeledes i Brande - i fuld gang med byggeriet af en ny fabrik til 350 mio. kr.

Planlægningen af den nye fabrik krævede blandt meget andet nye miljøgodkendelser, og her blev trafikstøj fra lastbiler til AKM i bynært miljø en udfordring.

- Vi arbejder mod at fordoble vores produktion. Derfor vil trafikstøjen også stige relativt, siger direktør Jørgen Bæk, AKM.

Den udfordring kunne AKM løse ved at flytte sin vareleverance fra hovedvejen ind gennem Brande til en grund på den modsatte side af jernbanen - i et industrikvarter.

- Vi har en lang tradition for løbende dialog med kommunen. Der lå allerede en lokalplan for området, men den havde begrænsninger. Vi ved, hvor lang tid processen med en lokalplan naturligt varer, så derfor tog vi allerede tidligt i forløbet den indledende snak med Planafdelingen i kommunen, siger Jørgen Bæk.


Politikere på inspektion

Processen indebar blandt andet en bustur med medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande til andre kartoffelmelsfabrikker i Toftlund og Karup.

- Jeg har aldrig fra kolleger i branchen hørt, at politikere og embedsmænd i andre kommuner giver sig tid til den del af en lang administrativ proces. Og det gør processen både konstruktiv og positiv, siger Jørgen Bæk.

Og samtidig effektiv. Da AKM var klar til at sætte gang i det nye byggeri, var kommunen også klar med det juridiske og formelle arbejde bag en ny lokalplan.

- Processen er ikke hurtigere, for der er formelle krav og jura, der altid skal overholdes. Men den tidlige dialog betyder, at de lovpligtige processer er på plads, når vi er klar til at bygge. I stedet for, at vi først skal til at søge tilladelserne, den dag vi er klar til at sætte en konkret plan i værk. For eksempel brugte vi den tidlige dialog til at ændre højden på planlagte bygninger ud mod Brande Højskole.


Den store forskel

Dialogen med Ikast-Brande Kommune er ifølge direktøren et vigtigt parameter for, at den nye fabrik bliver bygget i Brande:

- Vi kunne vælge at kigge os om efter andre placeringer af vores nye fabrik. Men netop dialogen og den løsningsorienterede attitude i kommunen er vigtig for os. Det er faktisk det, der gør den store forskel, når jeg taler med andre i mine netværk, siger Jørgen Bæk.

I Ikast-Brande Kommune glæder planchef Karina Kisum Jensen sig over den positive proces med AKM.

- Det er netop modellen for den måde, vi ønsker at samarbejde med virksomhederne her i kommunen, så vi kan understøtte deres planer og potentiale for udvikling. De løbende dialoger handler om tillid og fortrolighed mellem os og virksomhederne, indtil offentlighed om planer er en naturlig del af processen. Dialogen betyder også, at vi kender hinanden og gensidigt ved, hvor og til hvem, man skal henvende sig, hvis der opstår akutte behov eller udfordringer. Generelt er virksomhederne her i kommunen rigtig gode til at holde os orienteret om deres fremtidsplaner, og det gør en stor forskel for en smidig og effektiv proces, siger Karina Kisum Jensen.Ordet er dit