Tip os log ind
  • 1/: Frank Heidemann - her fotograferet ved en Rembrandt-skulptur i Amsterdam - er meget interesseret i ideerne bag den alternative hjemmepleje.
    Foto: Steen Hebsgaard
  • 1/: Byrådet fik også på turen til Amsterdam lejlighed til at studere »Huset for alle« - et socialt mødested for borgere, hvor Buurtzog-projektet og en række sociale projekter er placeret. Her dyster Kirsten Hoffman (S) og Hanne Pedersen (Fællesl.) på et kuglespil.
    Foto: Steen Hebsgaard

En hjemmepleje uden ledere?

Det var et af de tankevækkende indslag byrådet fik under sit besøg i Amsterdam. Og politikerne er interesseret
06. april 2016, 13.21

AMSTERDAM En hjemmepleje uden mellemledere?

Fokus på løsninger - frem for problemer?

Kvalitet der måles på resultater - frem for leverede ydelser?

Et af formålene med den studietur, Ikast-Brande Byråd tog på fornylig, var at se på nye og anderledes måde at arbejde med velfærdsydelser.

Og hvordan man i et andet land arbejder med borgerinddragelse, velfærd og såkaldt samskabelse. Elementer som i den mentale frikommune Ikast-Brande længe har stået på dagsordenen.

Et af de store velfærdsområder - både herhjemme og i Nederlandede - er hjemmeplejen.

Og i det flade marskland har man skabt en alternativ model, kaldet Buurtzorg, der nok fik både politikere og embedsmænd til at åbne øjnene en kende, da de fik ideen præsenteret af grundlæggeren og direktøren selv - Jos de Blok.

Buurtzorg er et alternativ til den kommunale hjemmepleje, og ambitionen er at skabe enkelthed i en kompleks organisation samt at skabe bedre pleje i takt med, at sektoren er blevet beskåret økonomisk. Det er f.eks. sket ved at fjerne ledelseslag og lade plejen organisere sig lokalt uden indblanding fra central ledelse.


Start med patienten

Buurtzorg går tilbage til basale principper for plejen: Hvordan kan vi forbedre borgernes liv? Hvordan kan vi forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø?

De sammensætter selv det team, der skal arbejde i et geografisk område. De er selv ansvarlige for den samlede proces, herunder planlægning, koordinering, økonomi og selvfølgelig plejen i forskellige aktiviteter.

Visionen er - understøt uafhængighed! Start med patienten, undersøg problemet og skab netværk omkring patientens problem. Hvad enten problemet er kost, sygdom, svækkelse, misbrug osv., så udpeges det sundhedspersonale, der kan hjælpe, samtidig med, at der etableres netværk, der kan understøtte dette.

Netværket kan både være familie, venner eller andre, med lignende problemer. De bringes sammen, hvorefter der fx kan udpeges frivillige til at hjælpe i netværket.


Gør lokalsamfund og netværk levende

- Det handler om at gøre lokalsamfund og netværk »levende«. Derved kan man reducere de timer, der fra pleje-leverandør leveres til at håndtere problemet. De ansatte i Buurtzorg - der ofte bor i lokalområdet - føler derved også et lokalt ejerskab, fortalte Jos de Blok.

Det interessante er, at på trods af en betydelig vækst i patienter i Buurtzorg, er det lykkedes at nedbringe det gennemsnitlige antal leverede timer (dermed også omkostningerne) pr. patient.

I dag er arbejder 10.000 sygeplejersker i 850 uafhængige teams, der har et højt uddannelsesniveau. 70 % er registrerede sygeplejersker. Og så måles der naturligvis på patienttilfredshed, som er den højeste i landet. Buurtzog når ud til 70.000 ældre


Humanitet frem for bureaukrati

- Humanitet frem for bureaukrati, var et af de andre budskaber fra den karismatiske leder af den alternative hjemmepleje, hvis model er udbredt til bl.a. Sverige, Belgien, Japan og USA.

Og hvad er en udvalgsformands svar på det projekt?

- Det er rigtig spændende, og i tråd med det vi gør i forhold til klippekortordningen, som jeg tror blive udvidet, når vi skal udmønte værdighedspengene, siger Frank Heidemann Sørensen (S).


Vi skal arbejde hen imod det

- På den lidt længere bane bør det helt klart være noget, vi arbejder hen imod - det kræver at vi udfordrer den kommunal lighedssætning og ændrer på visitationspraksise. Men det skal vi da absolut prøve. Selvfølgelig skal vi lave nogle business cases og tjekke om det nu også giver de samme resultater i Danmark. Det er jo ikke sikkert, da hollænderne bruge væsentlig flere penge på området, end vi gør. Men helt klart interessant om vi kan minimere bureaukratiet og øge tilstedeværelsen hos den ældre. Selve tænkningen om at personalet selvfølgelig sagtens selv kan tilrettelægge plejen for de ældre tiltaler mig meget.


Ordet er dit