Tip os log ind
Foto: Flemming Hansen

Enighed om at halvere kravene til svømmeundervisningen

Børne- og undervisnings-udvalgets to socialdemokratiske medlemmer stemte imod forslaget. Det samme gjorde deres to partifæller, da sagen blev behandlet i Økonomi- og planudvalget, men da spørgsmålet om folkeskolernes kommune-undervisning mandag nåede frem til byrådet stemte samtlige seks socialdemokrater sammen med det øvrige byråd for at halvere minimums-timetallet fra 40 til 20
22. marts 2019, 12.14

Ikast-Brande Ret meget nærmere end en forklaring fra 2. viceborgmester Frank Heidemann Sørensen om, at Socialdemokratiet gemmer deres modstand til vigtigere sager, kom man ikke på den socialdemokratiske kovending, der dog ikke havde den store praktiske betydning. De øvrige partier og lister, som til sammen kan mønstre 17 af byrådets 23 pladser, havde på forhånd meldt ud, at de støttede halveringen, og dermed var der et klart flertal for forslaget.

Både i Børne- og undervisningsudvalget og i Økonomi- og planudvalget havde socialdemokraterne ellers forsøgt at samle opbakning til at begrænse nedsættelsen til 30 timer, hvilket altså ikke var lykkedes, så i sidste ende valgte de alligevel at stemme sammen med flertallet.

Det økonomiske facit af halveringen bliver en samlet besparelse på 311.000 kroner i 2018-priser, penge som skolerne nu selv kan disponere over - og hvis de ønsker at bruge dem på svømmeundervisning, står det dem frit for.

Netop skolernes mulighed for selv at prioritere var helt centralt for både Venstres Gert Bækgaard og de konservatives Kirsten York Helms, som selv er lærer på Præstelundskolen i Brande:

- Skolerne efterlyser handlemuligheder. Nu kan de vælge at gøre noget andet, hvis det passer til skolens profil, anførte hun, mens Gert Bækgaard fandt det naturligt, at svømmeundervisningen fortsat skal foregå i vand - det er der faktisk ikke krav om i lovgivningen.

Fælleslistens Henrik Kraglund sammenlignede den kommunale svømmeundervisning med det at lære at køre bil.

- De får lagt kimen til at lære at svømme, anførte han, men byrådets nestor mener ikke, det er en kommunal opgave, at børnene bliver dygtige svømmere - det er derimod forældrenes ansvar.

Frank Heidemann Sørensen appellerede til, at man ude på de enkelte skoler holder fast i de 40 timer, og partifællen Kasper Pauli Pedersen påpegede, at et af formålene med den seneste skolereform faktisk var mere variation og bevægelse i undervisningen.

En tredje socialdemokrat med baggrund som underviser, Inge Dinis, pegede på, at vandtilvænning er rigtig vigtig. Hun mente ikke, man kan sammenligne forholdene i Ikast-Brande med f.eks. Herning, som ganske vist kun tilbyder 12 timers bassinundervisning, men til gengæld har mulighed for at henlægge en del af den understøttende undervisning til DGI-huset - gratis. Desuden har hun erfaret, at svømmeundervisningen er et af de steder, hvor inklusionen af specialbørn lykkes godt, men fremover er det altså op til den enkelte folkeskole, om man vil tilbyde svømmeundervisning udover de 20 timer.


Ordet er ditMere Uddannelse