Tip os log ind
Henrik Engedahl.
Foto: Henrik Ole Jensen

Entreprenørafdelingens fremtid til eftersyn

Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg har besluttet at se nærmere på, om en større del af entreprenør-afdelingens arbejdsopgaver skal udliciteres
16. maj 2019, 10.51

Ikast-Brande På udvalgets møde i februar blev aftalen vedrørende de driftsopgaver, entreprenørafdelingen varetager, drøftet, og i den forbindelse fremkom der et ønske om, at udvalget skulle drøfte graden af udlicitering af kommunens driftsopgaver.

Den nuværende udliciteringsgrad opgør kommunen selv til cirka 44 procent, og i den rapport, der skal danne grundlag for de videre drøftelser, opereres der med tre forskellige scenarier for udlicitering: At 80 procent af opgaverne sendes i udbud enten med eller uden kontroludbud samt udbud af alle entreprenørafdelingens opgaver, hvorefter afdelingen nedlægges.

Teknik- og miljøudvalget betoner dog også vigtigheden af, at entreprenørafdelingen får mulighed for at byde på opgaverne, så afdelingen har mulighed for at fastholde (nogle af) opgaverne.

For alle tre scenarier skal både fordele og mulige konsekvenser i forhold til såvel personale som socialt ansvar og økonomi beskrives, men først skal den nuværende løsning beskrives nærmere. Målet er, at man på baggrund af rapporten politisk bliver i stand til at træffe valg af scenarie.

Uanset hvilket af de tre scenarier, der vælges, vil der blive fremlagt en revideret økonomisk model.

Rapporten, der blandt andet skal basere sig på erfaringerne fra andre kommuner, skal forelægges udvalget på mødet 27. august.

Vælger man politisk at forfølge et af de tre scenarier, skal opgaverne sendes i udbud. I yderste konsekvens kan det betyde nedlukning af entreprenørafdelingen og overdragelse af medarbejdere til den/de virksomheder, der har sikret sig opgaven.


Skyldes ikke utilfredshed

Venstres Henrik Engedahl, der er formand for Teknik- og miljøudvalget, understreger, at beslutningen på ingen måde skyldes generel utilfredshed med entreprenørafdelingen.

- Vi ønsker til enhver tid at sikre at kommunens økonomi anvendes bedst muligt, så vi får mest muligt ud af de begrænsede ressourcer. På det tekniske område er vi vant til at arbejde med eksterne/private leverandører på rigtig mange områder, så det er en naturlig overvejelse også at gøre her, forklarer han og uddyber:

- For udvalget er det vigtigt at være velorienteret om mulige gevinster, besværligheder, udfordringer og så videre, før vi går videre med dette arbejde.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune