Tip os log ind
 • 1/: En glad og stolt Evald Asp viser rundt i sin »nye« by. Her ved Væksthuset, som han er sikker på bliver færdig til indvielsen.
  Foto: Flemming Thulstrup
 • 1/: Mødestedet med skatebane og i baggrunden en anderledes legeplads.
 • 1/: Et lille torv i Bredgade.
 • 1/: På mødestedet er der også skabt et lille bassin til glæde for både børn og ældre.
 • 1/: En sti til forgængere og cykler snor sig gennem Bording og binder midtbyen sammen med hallen.
 • 1/: En af sidegevinsterne ved byfornyelsen er blevet Planetstien, som der i øvrigt er 98 af i Danmark.
 • 1/: En af de mindre gennemtænkte detaljer ved byfornyelsen er de grønne armerede parkeringspladser. Ved flittigt brug som her hos bageren går græsset nemlig ud.
 • 1/: Manglende aftaler med Midttrafik betyder, at Bording ikke i første omgang for en egentlig busstation.
 • 1/: Kantpullerter er sat op for at hindre jernkanterne i at skære bilernes dæk op.

Et fantastisk løft af Bording

Lokalrådets formand Evald Asp er mere end tilfreds og viser stolt rundt i byen
28. september 2016, 15.51

byfornyelse Der hamres og saves, men heldigvis er vejret med håndværkerne, der arbejder på højtryk.

Det sidste, men vigtige element i byfornyelsen i Bording skal stå færdigt til den officielle indvielse, men det er umiddelbart vanskeligt at forestille sig, at tømrerne og de andre håndværkere kan nå at blive færdige med Væksthuset.

Også en af dynamoerne i projektet - Lokalrådets formand Evald Asp har sine betænkeligheder, men han regner dog med, at man når det hele.

Ikast Avis har sat formanden for Lokalrådet stævne her foran det kommende Væksthus, der sammen med en ny multibane kiler sig ind på parkeringspladsen mellem Kristian O. Skov og forsamlingshuset.


Hus i vækst

Parkeringspladsen er en historie i sig selv. Den tidligere så kedelige plads er frisket gevaldigt op med masser af træer af forskellige art, og gennem det hele slynger den ny sti for fodgængere og cyklister, der binder Bording midtby sammen med hallen.

- Det bliver spændende at se, om bilisterne kan finde ud af parkeringspladsen, hvor man gerne må parkere i felter, der kun er halvt markeret, siger Evald Asp, der mener at forvandlingen af parkeringspladsen har giver Bording midtby et gevaldigt løft til det bedre.

- Jeg er også glad for Væksthuset. Det er jo ikke tanken at stedet skal kunne bookes, men være et sted, hvor byens borgere bare mødes. Det er så op til borgerne, om stedet kommer til at fungere, mener Lokalrådets formand.


Mødested for alle

Der er til en start etableret en slags Væksthusets Venner, der samtidig er en slags turnusordning, hvor godt 30 borgere på skift skal holde øje med, at Væksthuset bruges efter formålet.

- Det skal være et sted, hvor tanker, idéer og fællesskab kan udfolde sig. Jeg har hørt, at der er tanker om fast søndagsklub for ældre og enlige, mødested for lokalhistorie og andre tiltag, siger Evald Asp, der peger på, at Væksthuset på ingen måde skal være en konkurrent til forsamlingshuset og hotellet.

Vi forlader Jens Christensens Plads - han var i øvrigt mangeårig sognerådsformand i Bording - og vandrer videre mod nord.

Afstandene i Bording er til at overse, og efter et par minutter står vi midt i Mødestedet.

Her er den tidligere triste brandtomt efter Superbest blevet erstattet af et aktivitetsområde, der måske især henvender sig til byens yngre årgange.

Der er et område for skatere og andre med vovemod samt en noget anderledes legeplads. Desuden er der skabt et frirum med et lavvandet bassin, og rundt om det står en række stole.

- Det er ingen, der officielt ved, hvor disse stole kommer fra, men jeg kan dog allerede konstatere, at de unge har taget godt imod Mødestedet, og de ældre har også brugt det til blandt andet bankospil ved vandet, fortæller Evald Asp.

Desuden har Skov også benyttet bassinet til at give sine lokkeænder en god gang motion.

I Evald Asps optik er også Mødestedet et absolut plus for byen, og det bliver efter hans mening endnu bedre, når den lukkede sparekasse-bygning atter får lejere.

Mødestedet er i øvrigt også udstyret med et par mindre scener, der kan benyttes efter behov, ligesom Evald Asp også mener, at det ville pynte med et par gavlmalerier i området.


Græsfelter uden græs

Fra Mødestedet er der blot et par skridt ud på Bordings strøggade - Bredgade.

Også her er der sket ting og sager, men først og fremmest på det trafikale område.

Der er som andre steder i byen sket en begrønning.

Nye træer er plantet og hertil kommer grønne parkeringsfelter.

Her afspejler det sig klart, hvilke af byens forretninger, der har størst søgning.

- Hvis du ser her foran vores dygtige bager, så er der overhovedet intet græs tilbage, siger Evald Asp, der mener, at en af de mindre gode ting ved byfornyelsen er de grønne armerede parkeringsfelter, som efter hans mening ikke er tænkt helt igennem.

- Men det er givet noget, der vil kunne rettes op på.


Ingen busser

I forbindelse med plantningen af træer langs Bredgade er der samtidig sat en indramning af jern op, der ved påkørsel skærer bildæk op.

- Den sag er dog stort set klaret med opsætning af pullerter. Det er en af de få ændringer, som vi har fået gennemtrumfet, påpeger Lokalrådets formand.

Turen går videre hen ad Bredgade, og endestationen er Stationspladsen.

- Det er det element i byfornyelsen, som indtil videre ikke er lykkedes. Vi kan nemlig ikke få busserne til at holde her, erkender Evald Asp.

Han forklarer, at det var tanken, at det skulle være Bording Busstation, men der er blot en enkelt bus, der holder ind, mens man fra Midttrafik har oplyst, at man ikke har tid til at lade deres busser holde her.

- Det håber jeg naturligvis kan ændre sig. Det ville nok have hjulpet at tage Midttrafik med på dialog, inden planen med en busstation i Bording blev etableret, erkender Evald Asp.

Ordet er dit