Tip os log ind
Inger Kristensen

Et værdigt liv kan ikke prisfastsættes

Reaktion på sagen om Camilla
01. november 2017, 16.43

LÆSERBREV Hvad er et værdigt liv? Det kan ikke prisfastsættes!!!

Fuldtidsbekymrende at INGEN af nuværende politikere træder i karakter eller tager ansvar for at hjælpe en nødstedt borger, som ikke lige passer ind en af kasserne for sagsbehandling. For slapt! Udvalgsformand for sundheds- og omsorgsudvalget Frank H. Sørensen har kun hældt "lidt vand ud af øret"

Når alle fine ord og ros om erhvervskommune nr. 1 er overstået og armene er kommet ned, ville det klæde at nogen af de fine ord og hensigter som værdighedspolitik, anden politik m.v. kunne bliver omsat til handling. Men ingen tager ansvar i sagen. Konklusionen må være, at heller ikke et flertal i sundheds- og omsorgsudvalget finder anledning til at behandle borgere, som er kommet i klemme i systemerne, på værdig vis. Kan ane en kø ved håndvasken.

Med henvisning til faktuelle oplysninger, som er fremkommet i Heinrich Runes læserbrev onsdag den 25. oktober 2017 i Ikast Avis, er det mig ganske ubegribeligt, at den sag ikke er afsluttet med værdig udgang for lang tid siden.

Når jeg læser indlægget, opfatter jeg det, som hele familien gerne vil være selvhjulpen så langt hen ad vejen, som Camillas sygdom giver mulighed for. Prøv at se hele familien i èn samlet pakke. Når ét familie medlem er sygdomsramt - er hele familien en del af det!!! Det gælder alle former for sygdom. Specielt hvor der er børn i familien.


Et værdigt liv til familien

Det synes simpelt, men det er åbenbart ikke meningen, at det skal være sådan. At lave en kalkulation over, hvad de tilbud, som Ikast-Brande Kommune mener Camilla har brug for, ville koste, sat op mod en kalkulation over hvad SDS-behandlingen koster, som Camilla har brug for og som hendes krop responderer positivt på, så hun og familien kunne få et værdigt liv, ville være helt enkelt.

Der ligger en mulighed for at anvende §102 i lovgivningen. Kommunen er ikke forpligtet til at bruge den, men der foreligger dokumentation for at alt andet er opgivet. Så kære venner, hvad skal man så, give som argument for ikke at handle??? Der kunne ske anvendelse af §85 som er gengivet i HR's læsebrev. Body-SDS er jo ikke nogen hokus pokus behandling. Det er ikke en ny behandlingsmetode. Den er udviklet gennem tre generationer og videreført. Den anvendes til Kliniske sygdomme, sportsskader, plus mange andre gener i kroppen, hvor andre behandlingsformer ikke gør fyldets.

Den 21. november er der valg. Der skal vi være skarpe og sætte vores X ved kandidater, som har evner og vilje til at arbejde for svage borgere - det har været en mangelvare.

Jeg har en forventning om, at sagsbehandlingen for andre områder behandles med samme store respekt for borgerne, som når virksomheder henvender sig om byggegrunde m.v. Jeg anerkender, at det er vigtig for økonomisk grundlag for kommunen - men borgernes anmodninger skal behandles med respekt! Anmodninger skal løses ikke kastes rundt i systemet.


Ordet er dit