Tip os log ind
Byggeriet omfatter fire konsultationslokaler til de faste læger, et konsultationslokale til uddannelseslæge, fire konsultationslokaler til praksispersonale. Et skaderum, laboratorier, depoter, reception, sekretariatet, ventefaciliteter samt adgangsforhold til ambulance. Placeringen ved Frisenborg sker for at skabe et nært sundhedstilbud med optimale parkeringsforhold. ?
Foto: Ikast-brande Kommune

Flere læger til Ikast: Nyt lægehus på vej

Ikast får et nyt lægehus. Det skal ligge ved Sundhedscenter Frisenborgparken
14. november 2019, 18.05

Ikast - Det er bare en rigtig glædelig nyhed.

Ordene kommer fra formanden for Sundheds-og Omsorgsudvalget i Ikast-Brande Kommune, Lars Lyhne, (V), da han kommenterer på, at Ikast får et nyt lægehus.

Ikast-Brande Kommune har fået tildelt 6,6 millioner kroner til etableringen af et lægehus, som skal ligge ved det nuværende Sundhedscenter Frisenborgparken i Ikast.

- Det er vigtigt, at vi som by kan tiltrække dygtige læger, og det giver rigtig god mening, at lægehuset kommer til at ligge ved Frisenborgparken, da det kan give en god synergi mellem sundhedscenter og lægehus, siger Lars Lyhne.


209,5 millioner til lægehuse

Den daværende regering gav i foråret i år samlet 209,5 millioner kroner til i alt 38 projekter over hele landet. Pengene var øremærket kommuner og regioner til nye læge- og sundhedshuse.

Ikast-Brande Kommune havde ansøgt om 6,6 millioner kroner og fik således grønt lys til at få hele beløbet bevilliget.

Forhenværende finansminister Kristian Jensen (V) fortalte tilbage i maj, at projektet får 100 procent støtte, fordi det til fulde lever op til de opstillede kriterier for ansøgningsrunden.

- Ansøgningen ligger lige i centrum af det, vi gerne vil med vores sundhedsreform. Med etableringen af en ny lægepraksis i forbindelse med sundhedshuset får man et sted, hvor man kan løse mindre komplicerede opgaver. Det, vi kan se, er, at mindre praksisser og især solopraksisser får et bedre lægefagligt miljø og bedre mulighed for at tiltrække flere læger ved at komme ind i et moderne sundhedshus. Derfor var det en ansøgning, vi har valgt at bevillige 100 procent, sagde daværende finansminister Kristian Jensen om baggrunden for de bevilligede penge til Ikast.

Lars Lyhne erklærer sig helt enig med sin partifælle og ser frem til at følge projektet.

Sundhed & Ældre i Ikast-Brande har i samarbejde med Lægehuset Øst og Lægerne Eidner udarbejdet en ansøgning til projektet.


Sikrer lægedækningen

Der er en egenfinansiering fra kommunens side på 650.000 kroner til administration, projekt og byggestyring. Derudover er det er en betingelse i aftalen, at kommunen ejer bygningen, og dermed vil kommunen være udlejer af huset. Et foreløbig huslejeniveau er allerede accepteret af lægerne, og det ligger fast, at det nye lægehus kommer til at bestå af en solopraksis og en mindre fællespraksis.

- Det ligger fint i tråd med vores ønske om at skabe det nære sundhedstilbud og sikre en fremtidig lægedækning. Opgaverne i det nære sundhedsvæsen kræver tæt samarbejde mellem lægepraksis og kommunen. Vi forventer samtidig, at en placering tæt sammen med det eksisterende sundhedscenter kan være med til at øge samarbejdet og kendskabet til hinandens muligheder og tilbud, lyder det fra Lars Lyhne.


Afventer ny lokalplan

Sundheds- og Ældrechefen i Ikast-Brande Kommune, Dorthe Jepsen, fortæller, at man endnu ikke ved, hvornår første spadestik kan tages, og at der fortsat går noget tid, før det nye lægehus bliver en realitet.

- Vi afventer lige nu godkendelsen af en ny lokalplan. Det tager typisk otte eller ni måneder, så det er formentlig i den tidsramme, vi befinder os i lige nu, fortæller Dorthe Jepsen.

I sagsfremstillingen er 1. juli 2021 sat som cirkadato i forhold til at kunne flytte ind og tage lægehuset i brug.


Ordet er ditMere Ikast