Tip os log ind

Flere støjvolde på gokartbane

Flere forbedringer på banen ved Faurholt
04. maj 2018, 10.31

faurholt Gokartbanen ved Faurholt har fået tilladelse til at opføre flere støjvolde omkring anlægget.

Der er allerede etableret volde på vest- og sydsiden, og nu ønsker Midtjysk Kartingbane at udbygge anlægget på Ringstrupvej med støjvolde i nord- og østsiden.

Desuden har gokartbanen søgt om tilladelse til at opsætte mere lys på banen og gør i den forbindelse opmærksom på, at det ikke vil medføre gener for naboerne, idet lamperne vil blive placeret under støjvoldenes niveau.

Teknik- og Miljøudvalget har sagt god for begge tiltag.


Ordet er dit