Tip os log ind
Fungerende formand for Ikast-Brande Kommunes Sundheds- og omsorgsudvalg, Lars Lyhne (V), er yderst tilfreds med, at kommunen ikke er blevet underkendt i en eneste klagesag på voksenområdet i 2018.
Foto: Pr-foto

Flot statistik på voksenområdet

Mens antallet af klager på børne- og ungeområdet blev tredoblet i 2018, var det en anderledes flot statistik, Ikast-Brande Kommunes Sundheds- og omsorgsudvalg blev præsenteret for på deres udvalgsmøde torsdag
06. oktober 2019, 11.17

Ikast-Brande Ankestyrelsen havde, som den gør hvert år, sendt en opgørelse over antallet af klagesager, som styrelsen havde afgjort i 2018. Resultatet viste, at 40 klagesager fra voksenområdet i Ikast-Brande var blevet afgjort, og Ankestyrelsen havde overhovedet ikke ændret i nogen af kommunens afgørelser. Desuden var antallet af klagesager faldet fra 48 i 2017.

Der er 3 områder, hvor der typisk ses klagesager. Det ene handler om personer med varig nedsat funktionsevne, som er mellem 18 år og folkepensionsalderen, som udgangspunkt kan få dækket merudgifter, der er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Et andet område, hvor der typisk forekommer ankesager, er hjælpemiddelområdet, som er et meget stort område. Det handler både om husholdningsredskaber, der kan lette dagligdagen, og de mere personlige hjælpemidler, som kompenserer for et handicap, f.eks. hjælp til syns- og hørehandicappede, special fodtøj, kunstige lemmer og meget andet.

Det tredje område omhandler biler. Under visse forudsætninger er der mulighed for at få bevilget en bil, hvor man dog altid selv betaler en andel. Andre områder, hvor der i mindre grad forekommer ankesager, er bl.a. hjemmehjælp og boligindretning.


Stolt formand

Den fungerende formand for udvalget, Lars Lyhne (V), udtrykker stor tilfredshed med statistikken på voksenområdet. Han fortæller, at personalet skal roses for at kunne navigere på et meget kompliceret område, så borgerne får den behandling, som er i tråd med intentionerne i lovgivningen.

Det er, efter hans opfattelse, en rar fornemmelse for politikerne at have den viden, for der træffes i løbet af et år utrolig mange afgørelser, og det er afgørelser, der som udgangspunkt er meget afgørende for den enkelte borger, der har søgt.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune