Tip os log ind

Fortsat mange på overførselsindkomst

Antallet af borgere på overførselsindkomst i kommunen har gennem en årrække været et politisk fokusområde, alligevel er tallet stort set det samme ved udgangen af 2017
07. marts 2018, 13.31

Arbejdsmarked Selvom emnet jævnligt er på den politiske dagsorden, er det tilsyneladende lettere sagt end gjort at få nedbragt antallet af borgere, der står helt eller delvis udenfor arbejdsmarkedet.

Således var omkring 4.600 indbyggere i Ikast-Brande Kommune ved udgangen af 2017 på en eller anden form for offentlig forsørgelse, og tallet er dermed stort set uændret i forhold til et år tidligere.

Ganske vist er antallet af borgere på førtidspension faldet med 3,4 procent til 1.649, og antallet af borgere på kontanthjælp er faldet med 5,6 procent til 421. På årsbasis er antallet af sygedagpengemodtagere desuden faldet med 30, til gengæld er antallet af personer visiteret til et fleksjob steget fra 723 til 768 (6,2 procent).

245 fik uddannelseshjælp ved årsskiftet, hvilket er 43 (21,3 procent) flere end et år tidligere, mens antallet af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge efter store udsving henover året lander stort set uændret på 585.

Antallet af borgere i jobafklaring og ressourceforløb er steget marginalt, og totalt set betyder det altså, at der ikke er sket et nævneværdigt fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

Alderspensionister, SU- og efterlønsmodtagere indgår ikke i opgørelsen.


Bag i køen

I en kommentar til tallene siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Birthe Sørensen (S):

- Jeg er rigtig glad for, at vi i 2017 har fået styr på antallet af personer, der modtager sygedagpenge. Det har været et fokusområde. Vi har haft et fald på 30 årspersoner. Samtidig har vi også fået styr på tildeling af førtidspensioner, hvor nogle i stedet for passiv forsørgelse har fået et fleksjob. Derfor er der en stigning på det område, men jeg er sikker på, at det har givet øget livskvalitet at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet for disse borgere.

- I første halvdel af 2017 var vi stolte over, at mange på arbejdsløshedsdagpenge var kommet i arbejde.

Lukningen af Siemens i Engesvang og efterårets afskedigelser hos Siemens i Brande (i alt ca. 300 personer med bopæl i Ikast-Brande kommune) ødelagde imidlertid de positive tendenser, men:

- Det er lykkedes godt at få Siemens-medarbejderne i arbejde, men det har desværre skubbet de ledige i Jobcentret bag i køen i forhold til de ledige job, der var, konstaterer Birthe Sørensen.

Stigningen i antallet af personer på uddannelseshjælp er primært sket blandt "studenterne", som er klar til uddannelse, forklarer hun:

- Derfor har vi fokus på, at denne gruppe tilmeldes en uddannelse og finder arbejde eller kommer i nytteindsats, til uddannelsen kan påbegyndes. Derudover har vi et antal unge, som er belastet af såvel misbrug samt psykisk sygdom mv., som kræver en behandlingsindsats, før de er klar til uddannelse eller job.


Ordet er dit