Tip os log ind
Fra venstre er det Erik Daniel, Johannes Daniel, Ella Rasmussen, Gudrun Lorenzen, Henry Jensen og Morten Jensen.
Foto: Privatfoto

Friske frivillige modtog hæderstegn

Seks riske frivillige modtog Hæderstegn for god tjeneste i Redningsberedskabet
30. august 2019, 14.27

Ikast Meget vand er løbet under broen, siden de fire frivillige Ella Rasmussen, Gudrun Lorenzen, Johannes Daniel og Henry Jensen startede som frivillige i Civilforsvarets forbund, Ikast kredsen - det der i dag kaldes Beredskabsforbundet.

Alle fire har de været med til at lægge grundstenene til en solid kreds, der stadig er aktuel og kan finde ståsted i en omskiftelig kommunal og regional hverdag.

Fra arbejdet i signaltjenesten, over ambulancetjenesten og til arbejdet med forplejning, har alle fire bidraget med stor arbejdsglæde, ildhu og entusiasme. Ikke kun i den daglige gang i kredsen har de gjort sig bemærket, alle har de også været aktive i kredsledelsen, hvor de har formet det DNA vi i dag kender som Ikast-Brande Kredsen.

Om det har været som referent eller som den første kredsleder i kredsen, har deres store arbejde sat sine spor.

Arbejdsopgaverne er med tiden ændret, procedurerne er anderledes og behovet for et frivilligt beredskab er ikke det samme længere. Trods disse ændringer er alle fire stadig en del af det store arbejde kredsen til sammen løfter, når der blandt andet skal sørges for forplejning til Ikast Cups mange fodboldspillere.

Om spørgsmålene drejer sig om tilberedning af flere hundrede liter kødsovs eller flytning af tungt materielt kommer deres store viden kredsen til gode.

Deres tilsammen 160 års erfaring er til at føle på, og deres mange fortællinger fra en svunden tid gør kun kredsens arbejde sjovere.

Når der fortælles om hvordan forplejningsopgaver blev håndteret førhen, eller om arbejdet i signaltjenesten kan man ikke andet end forundres - for hvor er der sket meget på 40 år.

Tiderne, lokationerne og opgaverne er ikke længere det samme, men humøret og det evige gåpåmod er stadig det samme.

Alle fire blev derfor, forståeligt nok, indstillet af kredsledelsen til modtagelse af Hæderstegnet for 40 års god tjeneste i Redningsberedskabet i forbindelse med deres 40-årsjubilæum i kredsen.

Overrækkelsen fandt sted på Hotel Medi Ikast med deltagelse af kredsens andre medlemmer.


25 år

Ved samme lejlighed blev også Erik Daniel og Morten Jensen hædret med Hæderstegnet for 25 års god tjeneste i Redningsberedskabet ligeledes i Ikast-Brande kredsen.

Både Erik Daniel og Morten Jensen er til daglig en fast del af den nuværende kredsledelse som henholdsvis Kredsleder og Vicekredsleder. Poster som de begge har bestredet siden start nullerne.

Begge er de vigtige grundsøjler i den daglige drift af kredsen, og deres store arbejde går ikke ubemærket hen. Deres store passion for kredsen er tydelig, og de er i særdeleshed med til at sætte kredsens arbejde på kortet i regionsledelsen og tidligere også i beredskabskommisionen i kommunen. For begge var denne overrækkelse dog ekstra speciel, da begge fik hæderstegnet overdraget af deres respektive fædre, der begge selv fik deres Hæderstegn for 40 års overdraget af deres sønner ved samme lejlighed.


Ordet er ditMere Navne