Tip os log ind
Foto: Kræftens Bekæmpelse

Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelses Lokalforening

29. marts 2019, 12.16

Ikast-Brande Kræftens Bekæmpelses lokalforening holdt sin årlige generalforsamling 21. marts på Ruskjærholm.

Aftenen startede med, at Bente Busk spillede til sange, hun havde udvalgt fra Højskolesangbogen - som i år har 125 års jubilæum.

Under generalforsamlingen gjorde formanden blandt andet rede for lokalforeningens særlige indsatsområder i 2018.

Her er der sat et øget fokus på Røgfri Fremtid - en vision om, at i 2030 er der ingen børn eller unge, der ryger og højst 5 procent af den voksne befolkning ryger. Lokalt har Kræftens Bekæmpelse et godt samarbejde med Ikast-Brande Kommune om forskellige indsatser.

I årets løb er der også etableret et samarbejde med flere andre patientforeninger om "Skønne Steder" - en aktivitet, der betyder, at foreningerne på skift inviterer hinandens medlemmer til samvær, gode oplevelser og bevægelse i naturen.

Som en ny aktivitet havde bestyrelsen foreslået, at der i september holdes en højskoledag på Ruskjærholm. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget og foreslog et indhold, der handler om livet i bred forstand.

Else Eriksen, Ejstrupholm og Inger-Lise Katballe, Brande blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen Nygaard og Solvejg Jakobsen modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Ann Marie Poschwatta, Ikast, og Christina Didriksen, Engesvang. Lisbeth Aarup Nielsen,

Brande blev genvalgt som suppleant og nyvalgt blev Jørgen Nygaard, Ikast. Asger Svendsen, Ejstrupholm, blev valgt som revisor og Bjarne Sass-Petersen, Ikast blev valgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen vil senere konstituere sig.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune