Tip os log ind
Handicappede i eksempelvis kørestol kan få sværere ved at komme på besøg hos venner og familie, hvis regeringens oprydning af en række byggekrav går i gennem. Det frygter Danske Handicaporganisationer og Det Centrale Handicapråd. Free/Colourbox

Godt begyndt - i handicaprådet

30. april 2018, 07.47

LÆSERBREV Som repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH) Ikast-Brande i Handicaprådet var vi sammen med politikere, medarbejdere og andre interesseorganisationer til Visionsmøde på Psykiatri- og Handicapområdet tirsdag den 17. april i Brande.

Dygtige udviklingskonsulenter fra kommunen havde fået til opgave at lede alle grupper gennem aftenen, hvor output var 5 konkrete bud på hvordan verden kan se ud om 5 år, og hvordan vi så har tænkt os at komme derhen.

Vi har helt sikkert som Bestyrelsesmedlemmer i DH Ikast-Brande fået inspiration, netværk og håb for vores arbejde fremadrettet. Der ligger åbenlyst også nogle ideer vi skal have kigget mere på i Handicaprådet. Det der står tydeligt, er at vi har brug for alle input og ideer for at få nye og forbedrede resultater.

Det var en stærk oplevelse at sidde til bords og i grupper med politikere, borgere, pårørende og medarbejdere i en helt anden kontekst. Det kan vi opfordre til i DH Ikast-Brande bliver brugt som værktøj fremad, at det bliver prioriteret.

Og en stor tak til Handicap og Psykiatri for sammen med medarbejdere og politikere at give os mulighed for at møde hinanden i øjenhøjde.

Vi ser det rigtigt positivt, at vi i samarbejde med alle interessenter på psykiatri og handicap området bliver hørt og taget med i visionsarbejdet. Derfor deltager vi igen i dette arbejde.

Resultatet skal gerne ende med at handicappede får de bedste muligheder for at være en del af samfundet, men vigtigt er det også, at midlerne bliver brugt mest hensigtsmæssigt.

Vi har mødt en oprigtighed, som vi har tænkt at holde fast i, i mødet med administration, politikere og som vi tidligere har udtalt i DH Ikast-Brande samarbejde konstruktivt og bidrage med løsningsorienterede input.

Vi har givet ideer, fået ideer som vi vil arbejde videre med - det er en god begyndelse.


Ordet er ditMere Debat