Tip os log ind

Har Isenvad en fremtid?

12. januar 2016, 13.51

LÆSERBREV Dette dystre spørgsmål bliver man i denne tid stillet, hver gang man passerer den ellers så driftige og initiativpris-vindende landsby lige syd for Ikast.

Den lokale arbejdsgruppe bag de opsatte bannere - Fremtidens Isenvad - har stillet spørgsmålet i forbindelse med den igangværende høringsperiode omkring vindmølleprojektet på Københavnerheden, hvor man vil opstille 8 kæmpe vindmøller ganske tæt på byen.

På spørgsmålet om ikke man er bange for at det er for negativt, og vil skræmme folk fra at bosætte sig i byen, udtaler gruppen, at alternativet er langt mere skræmmende.

Banneret kommer ned igen efter kort tid - møllerne kan ikke fjernes hvis først de er sat op.

Nogle af byens borgere mener da også at det er lige til kanten, for "Det er jo ordentlige mennesker der sidder i byrådet, så selvfølgelig vil de da ikke godkende så stort et projekt lige op og ned af byen", men dette er gruppen ikke enig i, da de ikke mener byrødderne har viden nok om konsekvenserne.

Vi har efterhånden brugt flere 1000 timer, og endnu flere kroner af vores egne lommer, for at finde så meget viden som muligt omkring følgevirkninger af sådanne kæmpemøller.


Klæder politikerne på

Det kan man selvfølgelig ikke forvente at lokalpolitikerne kan gøre i forbindelse med alle sager de skal tage beslutninger om, så vi gør det jo også for at klæde dem bedst muligt på til at tage den rigtige beslutning.

F.eks. har flere givet udtryk for at der kan tages mange forholdsregler, og at møllerne i yderste konsekvens kan fjernes igen, hvis generne bliver for store. Sandheden er desværre en anden, da vindmøllebekendtgørelsen, som ligger til grund for vurdering af gener, er formuleret således at kommunen end ikke kan kræve en støjmåling foretaget.

Når man dertil også ved, at der i møllernes servicemanual direkte er beskrevet en dansk softwareversion, som nedsætter møllernes effektivitet, og derved støj, ved de 2 eneste hastigheder der er opsat værdier for, kan man i praksis INTET gøre når først møllerne er sat op.

Foreløbig er et byggeprojekt med 14 nye boliger til i alt 15 mio. droppet pga. usikkerheden om de kommende møller, så gruppen mener bestemt at spørgsmålet er relevant med udsigten til de følgevirkninger og konsekvenser, der vil følge med hvis kæmpemøllerne kommer op.

- Men vi håber på, og glæder os til, at kunne hænge et andet banner op når mølleprojektet er stoppet, siger de.


Ordet er dit