Tip os log ind
Den kommunale hjemmepleje er en vigtig del i det offentlige sundhedsvæsen og kræver både flexibiltet og faglighed - men også en stram økonomisk styring, konkluderer Sundheds. og Omsorgsudvalget foto colourbox

Hjemmeplejen udfordres af de tidligere udskrivninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik nye øjne over kompleksiteten under et studiebesøg iBrandlundparken
05. februar 2017, 08.52

Hjemmepleje Den tid, hvor man som ansat i hjemmeplejen havde »faste kunder« og fuldstændig styr på, hvad ugens arbejde ville byde på, er forbi.

Det konstaterer Frank Heidemann Sørensen efter at han og resten af hans udvalg - Sundheds- og Omsorgsudvalget har været på besøg hos hjemmeplejen i Ikast-Brande Syd.

I forbindelse med et ordinært møde var de på besøg på Brandlundparken, hvor hjemmeplejen hver morgen møder ind og får fordelt dagens opgaver.

- Vi udskriver borgere fra sygehuset tidligere og tidligere og derfor er vi nødt til at have et beredskab, der kan rykke i løbet af meget kort tid. Men det betyder også, at det er svært at planlægge frem i tiden. En medarbejder kan blive omdirigeret til en borgere, der har akut brug for hjælp, eller fordi den pågældende medarbejder har en specialviden, som der er brug for. Derfor er moderne hjemmepleje langt mere kompleks end dengang, hvor »husmoderafløsere« rykkede ud for at gøre rent og lave mad. Sådan er det bare slet ikke mere, siger Frank Heidemann Sørensen.

Han og udvalget blev betydelig klogere efter besøget på Brandlundparken. Her blev de også direkte udfordret ved at skulle sætte sig ind i nogle række rolle for at forstå hvilke problematikker, der hver dag udfordrer ledere og ansatte i hjemmeplejen, når arbejdstid og kompetencer skal bruges optimalt

- Der kan jo også være situation, hvor en medarbejder får et hul midt på dagen, fordi en borgere er blevet indlagt. Hendes tid skal så bruges et andet sted, for vi må erkende, at som økonomien er skruet sammen i dag, så har vi ganske enkelt ikke råd til, at der bliver for mange huller i løbet af en dag, siger udvalgsformanden.

Politikerne blev også klar over, at når der skal prioriteres både faglighed og økonomi, så er udfordringen, at den enkelte borger kan risikere at møde mange forskellige medarbejdere.

- Men det er altså prisen, erkender Frank Heidemann Sørensen, og understreger, at den kommunale hjemmepleje er en vigtig spiller i det offentlige sundhedsvæsen.

- Vi er meget opmærksomme på, at holde omkostningerne nede, men også på, at sørge for, at de ansatte er veluddannede og kvalificeret til de opgaver vi skal løse. Vi gør meget ud af, at sende medarbejdere på efteruddannelse, men også, at de skal give deres erfaringer videre i form af det vi kalder »sidemands-oplæring« - og så har vi også øjne på den teknologiske udvikling, som gør tingene både lettere og billigere på den lange bane, siger udvalgsformanden

Sundheds- og Omsorgsudvalget var i alt fald en del klogere efter de havde besøgt hjemmeplejens sydafdeling og mere opdateret på, hvordan dagligdagen ser ud for de ansatte.


Ordet er dit