Tip os log ind
Foto: Adobe Stock Photo

Hjerteforeningen søger frivillige

22. marts 2019, 12.14

Ikast-Brande På generalforsamlingen i Hjerteforeningen Ikast-Brande i Sognegården i Brande udtrykte formanden, Leif Hagensen, ønske om flere hænder i bestyrelsen.

Bestyrelsen består i øjeblikket af fem medlemmer, men formanden kunne godt tænke sig, at der blev et til to flere. Det giver vedtægterne mulighed for. Eventuelt interesserede må gerne henvende sig.

Formanden sagde, at bestyrelsen kunne se tilbage på et år med et højt aktivitetsniveau, fordi man ud over de lokale bestyrelsesmøder også havde deltaget i en lang række møder på regionalt og landsmæssigt plan, hvortil kommer kurser og indsamlinger.

Af aktiviteterne på lokalt plan er det nyeste skud på stammen "Børnebørnenes Madværksted", som er et forløb over fire gange, hvor 8 børnebørn fra 4.-6. klasse laver mad sammen med deres bedsteforældre. Det har foreløbig været gennemført på Uhre Friskole og Nordre Skole i Ikast med stor succes.


Færre medlemmer

Derudover er det et forløbende motionshold, som består af motionister, der har været hjerteopererede, eller som har et andet handicap, der trækker på ressourcerne. Dertil kommer blodtryksmålinger i Matas i Ikast og Brande og samarbejde med andre handicapforeninger.

Medlemstallet er faldet med cirka 40, så der nu er 960 medlemmer.

Tilbagegangen skyldes en ændret opgørelse af medlemstallet. Af samme årsag er medlemstallet på landsplan faldet med 17.000 medlemmer til 125.000.

Landsindsamlingen i 2018 gav i Ikast-Brande kommune et resultat på 39.000 kr. Det er 12.000 kroner mere end i 2017, .

Da kassereren, Kim Jespersen, ikke var til stede, fremlagde formanden også regnskabet, der viste en omsætning på 25.285 kr. og et mindre underskud på 896 kroner.

Til bestyrelsen genvalgtes Kim Jespersen og Tove Feldborg.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune