Tip os log ind
  • 1/: Bakkehusetleder og biografchef Bjarne Raabjerg kunne godt tænke sig at omdanne dele af den gamle foyer til et opbevaringslokale.
    Foto: Jacob Hove
  • 1/: Den pæne indgang med rød løber har ikke været brugt i flere år. I stedet bruges bagindgangen på den anden side.
    Foto: Jacob Hove

Hovedindgangen skal åbnes igen

Bakkehuset ønsker at gøre lukket foyer til indgang igen
16. oktober 2019, 14.45

Ikast Foran Bakkehusets hovedindgang ud mod Strøgcentret ligger en rød løber, men indganen er ikke blevet brugt i mange år. I stedet går publikum ind omme på den anden side af bygningen, når de skal til koncert, foredrag eller andre arrangementer i Bakkehuset.

Det ønsker de ansvarlige for kulturhuset at lave om på, og på det seneste byrådsmøde blev første skridt hen imod de planer taget.

Byrådet gav grønt lys til at ændre i aftalen mellem kommunen og Bakkehuset, og hermed kan sidstnævnte ansøge om støtte til et ombygningsprojekt.

- Vi vil gerne lave en del af den gamle foyer om til et lager ved at sætte en væg op og blænde nogle af vinduerne måske ved at sætte noget folie for. Vi kunne også godt tænke os at få lavet en garderobe lige inden for døren til venstre, og så trænger toiletterne til at blive moderniseret, siger Bakkehusleder Bjarne Raabjerg.

Bakkehuset har planer om at ansøge fonde om penge til projektet, og derfor har det været vigtigt at få lavet om i kontrakten, så Ikast-Brande Kommune ikke kan også lejekontrakten de næsten 10 år.

- Vi har tænkt os at søge om penge hos Lokale- og Anlægsfonden og måske og Velux Fonden, siger Bjarne Raabjerg.


Uopsigelig aftale

Før Bakkehuset kan ansøge om penge til at ombygge husets foyer hos Lokale- og Anlægsfonden er det en forudsætning, at ansøgerens lejekontrakten indeholder en passus om, at lejekontrakten er uopsigelig fra udlejers side i minimum 10 år.

Byrådet har for nyligt sagt ja til at ændre brugsaftale, så udlejer ikke længere kan opsige Bakkehuset med 12 måneders varsel.

Ændring betyder, at Bakkehuset ikke kan opsiges i 10 år af Ikast-Brande Kommune.

Bakkehuset nuværende opsigelsesperiode på 12 måneder fastholdes.

En opsigelse fra Bakkehusets side kan ske, hvis aktiviteterne ophører eller lejemålet på anden vis ikke opfylder de gældende krav til aktiviteterne.

Alle øvrige forhold i aftalen er uændrede.

Ordet er ditMere Ikast